Welkom bij F-ACT Nederland

@factnederland

- February 14, 2017, 12:05 pm

Graag verneemt F-ACT NL hoe F-ACTteams in het huidige zorgklimaat omgaan met het fenomeen no-show. Hoe flexibel ben je nog als F-ACT team?
h J R
@factnederland

- February 7, 2017, 3:45 pm

Op vr 19/5 is om 9.30 uur de Ledenvergadering F-ACT Nederland. Wordt ook lid en praat mee over F-ACT. Zie https://t.co/srFyR6cl9c
h J R
@factnederland

- February 5, 2017, 7:27 pm

RT @FritsBovenberg: Nieuw: Informatiefolder Resourcegroepen Nederland https://t.co/EUBfWHziLm
h J R
@factnederland

- January 25, 2017, 2:58 pm

RT @debascule: Wij zoeken ouders voor de Centrale Cliëntenraad. @debasculeCCR https://t.co/Dts7wZzNEl U bent van harte welkom
h J R
@factnederland

- January 25, 2017, 12:45 pm

RT @bramberkvens: Mooie bijeenkomst vandaag over bundeling krachten @StichtingHIC @ART_GGz @factnederland @iht platform @RACT_Project @ CCA…
h J R
@factnederland

- January 24, 2017, 9:10 am

Vul svp als F-ACT medewerker enquête in+draag bij aan ontwikkeling van mob app die u 👍 ondersteunt tijdens uw werk https://t.co/P4fHM3YF9d
h J R
@factnederland

- January 16, 2017, 1:38 pm

De ZAG-werkwijze is o.a. via https://t.co/srFyR6cl9c beschikbaar!
h J R
@factnederland

- January 13, 2017, 1:44 pm

F-ACT medewerker? Vul enquête in +draag bij aan ontwikkeling van mob app die u optimaal ondersteunt tijdens uw werk https://t.co/P4fHM3YF9d
h J R
@factnederland

- November 20, 2016, 5:49 pm

Het bestuur van F-ACT Nederland bezint zich op de speerpunten voor 2017 n.a.v. het visiedocument FACT. Kijk bij 'nieuws' voor het document.
h J R
@factnederland

- November 4, 2016, 9:43 am

Save the date: het Landelijk F-ACT Congres 2017 wordt gehouden op donderdag 15 juni in Rotterdam!!
h J R

F-ACT- Nederland is de vereniging voor ACT en FACT, momenteel heeft F-ACT Nederland 357 individuele leden.

Lucertis Kinder- en jeugdpsychiatrie organiseert in nauwe samenwerking met F-ACT Nederland, congresbureau Resilience+ en vele andere Rotterdamse partners, zoals ggz-instelling Yulius, jeugdzorgorganisaties STEK jeugdhulp en TriviumLindenhof, op donderdag 15 juni 2017 het Landelijk F-ACT Congres in Rotterdam.

Doelstelling

F-ACT Nederland stimuleert de ontwikkeling en het gebruik van de meest effectieve en efficiënte outreachende zorg aan de meest kwetsbaarste mens met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) op een evidence-based manier.

F-ACT Nederland richt zich op verschillende groepen waaronder volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), volwassenen met EPA en een forensische achtergrond of verslavingsproblematiek, jeugdigen en ouderen met complexe problemen en mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met andere psychiatrische problemen. F-ACT Nederland stimuleert dat professionals, managers, beleidsmakers, onderzoekers en verzekeraars met elkaar werken aan de beste zorg voor deze doelgroepen. F-ACT Nederland is de stem vanuit professionals en heeft een lobbyfunctie naar politiek en verzekeraars.

F-ACT Nederland zet zich in voor de volgende zaken: Het bevorderen en doorontwikkelen van ACT en FACT. Dit doen we door het samenbrengen van mensen en het ter beschikking stellen van kennis. Ook zal de vereniging faciliteiten bieden bij het geven van trainingen, ondersteuning bieden bij het verrichten van onderzoek en certificeringen, up to date informatie op de site plaatsen en werken aan het opbouwen van netwerken op de moderne communicatieplatforms. De jaarlijkse landelijke F-ACT congressen zullen georganiseerd gaan worden vanuit F-ACT Nederland, maar steeds in samenwerking met lokale instellingen, die het congres een eigen karakter kunnen geven.

F-ACT Nederland is door een initiatief van het CCAF (Centrum Certificering ACT en FACT) en verschillende landelijke F-ACT vertegenwoordigers opgericht. Internationaal wordt aangesloten bij de oprichting van andere verenigingen. Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij ACT of Flexibele ACT of bij de zorg aan mensen met complexe problemen kan lid worden van F-ACT Nederland.

  • Wij nodigen u van harte uit om dit ook te doen. Het individuele lidmaatschap is jaarlijks € 50,-. Wat is uw voordeel? Up to date informatie over F-ACT ontwikkelingen wat betreft de verschillende platforms en opleidingsaanbod in Nederland.
  • Leden van F-ACT Nederland hebben een korting van € 25,- op het F-ACT congres. Ieder jaar organiseert F-ACT Nederland samen met een GGZ organisatie het F-ACT congres, u als lid heeft inspraak op het thema! Kom dan naar de ledenvergaderingen. Vrijdag 19 mei 2017 vindt deze om 9.30 uur in Utrecht plaats. Meer info via info@f-actnederland.nl
  • F-ACT Nederland behartigt uw belangen en de belangen van cliënten op macro-nivo en overlegt daartoe met diverse stakeholders zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars. Er staat een deskundig bestuur klaar die u verder kan helpen bij het uitrollen van F-ACT binnen uw organisatie.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient altijd in de maand december te gebeuren voor het jaar daarop dat nog komen gaat. Indien u bijv. opzegt in juni dan dient u dat hele jaar nog uw lidmaatschap te bekostigen. Opzeggen kan via info@f-actnederland.nl