Generalistische basis ggz - verwijsmodel en productbeschrijvingen

Filename generalistische-basis-ggz-verwijsmodel-en-productbeschrijvingen-kopie.pdf
filesize 310.81 kB
Version januari 2013
Date added 30 november 2016
Downloaded 135 times
Category Downloads FACT divers

Om de kwaliteit en kostenbeheersing in de ggz te waarborgen vindt een verschuiving van clienten plaats tussen de 3 echelons. In dit rapport wordt er hoofdzakelijk aandacht besteed aan de Generalistische Basis GGZ.