Welkom bij F-ACT Nederland

@factnederland

- May 19, 2020, 3:27 pm

FACT-cliënten missen face to face contact in coronatijd. F-ACT Nederland heeft daarom aanbevelingen over hoe hierm… https://t.co/39UuhMHRj1
h J R
@factnederland

- May 14, 2020, 7:30 am

Fitknip Apps voor e-Health zouden en AVG-proof EN gevalideerd EN gratis moeten zijn. Dat experiment wordt 18 mei ge… https://t.co/oIvzu3feM0
h J R
@factnederland

- April 30, 2020, 5:27 am

Vrijdag 1 mei vindt van 13.00-14.00 uur de 6e Zoom bijeenkomst over 'Corona en fact' plaats. Agenda is te vinden op… https://t.co/6ulxATWB2u
h J R
@factnederland

- April 24, 2020, 8:53 am

RT @marienneverhoef: Filmpje van de jeugdhulpambassadeurs. Kort en krachtig! https://t.co/gXOO0F6LTd
h J R
@factnederland

- April 23, 2020, 1:29 pm

Morgenmiddag (vr 24/4) vindt de 5e Zoom bijeenkomst plaats voor collega's die werken in fact-teams en hun ervaringe… https://t.co/c2gO1rYP2A
h J R
@factnederland

- March 31, 2020, 1:59 pm

🗓️Vrijdag 3/4 13-14 uur: 2e ZOOM Webinar om ervaringen+werkwijzen uit te wisselen rondom het werken in een fact tea… https://t.co/Ao1lzcTeDT
h J R

F-ACT- Nederland is de vereniging voor ACT en FACT, momenteel heeft F-ACT Nederland 315 individuele leden.

Doelstelling

F-ACT Nederland stimuleert de ontwikkeling en het gebruik van de meest effectieve en efficiënte outreachende zorg aan de meest kwetsbaarste mens met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) op een evidence-based manier.

F-ACT Nederland richt zich op verschillende groepen waaronder volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), volwassenen met EPA en een forensische achtergrond of verslavingsproblematiek, jeugdigen en ouderen met complexe problemen en mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met andere psychiatrische problemen. F-ACT Nederland stimuleert dat professionals, managers, beleidsmakers, onderzoekers en verzekeraars met elkaar werken aan de beste zorg voor deze doelgroepen. F-ACT Nederland is de stem vanuit professionals en heeft een lobbyfunctie naar politiek en verzekeraars.

F-ACT Nederland zet zich in voor de volgende zaken: Het bevorderen en doorontwikkelen van ACT en FACT. Dit doen we door het samenbrengen van mensen en het ter beschikking stellen van kennis. Ook zal de vereniging faciliteiten bieden bij het geven van trainingen, ondersteuning bieden bij het verrichten van onderzoek en certificeringen, up to date informatie op de site plaatsen en werken aan het opbouwen van netwerken op de moderne communicatieplatforms. De jaarlijkse landelijke F-ACT congressen zullen georganiseerd gaan worden vanuit F-ACT Nederland, maar steeds in samenwerking met lokale instellingen, die het congres een eigen karakter kunnen geven.

F-ACT Nederland is door een initiatief van het CCAF (Centrum Certificering ACT en FACT) en verschillende landelijke F-ACT vertegenwoordigers opgericht. Internationaal wordt aangesloten bij de oprichting van andere verenigingen. Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij ACT of Flexibele ACT of bij de zorg aan mensen met complexe problemen kan lid worden van F-ACT Nederland.

  • Wij nodigen u van harte uit om dit ook te doen. Het individuele lidmaatschap is jaarlijks € 50,-. Wat is uw voordeel? Up to date informatie over F-ACT ontwikkelingen wat betreft de verschillende platforms en opleidingsaanbod in Nederland.
  • Leden van F-ACT Nederland hebben een korting van € 25,- op het F-ACT congres. Ieder jaar organiseert F-ACT Nederland samen met een GGZ organisatie het F-ACT congres, u als lid heeft inspraak op het thema! Kom dan naar de ledenvergaderingen. De 2e ALV in combinatie met Platform FACT vindt plaats op vrijdagochtend 2 oktober van 9.30-12.30 uur via videobellen. Ook vindt er 1 x per 2 weken op vrijdag van 13.00-14.00 uur een ZOOM bespreking plaats om met en van elkaar te leren over het werken in FACT teams, soms onder zeer speciale omstandigheden zoals in 2020 ten tijde van het Coronavirus.
  • F-ACT Nederland behartigt uw belangen en de belangen van cliënten op macro-nivo en overlegt daartoe met diverse stakeholders zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars. Er staat een deskundig bestuur klaar die u verder kan helpen bij het uitrollen van F-ACT binnen uw organisatie.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient altijd in de maand december te gebeuren voor het jaar daarop dat nog komen gaat. Indien u bijv. opzegt in juni dan dient u dat hele jaar nog uw lidmaatschap te bekostigen. Opzeggen kan via info@f-actnederland.nl