Welkom bij F-ACT Nederland

@factnederland

- August 21, 2019, 10:46 am

Na het EAOF/F-ACT Congres in Verona fietsen 10 collega's van Spirit + de Bascule terug naar NL om geld in te zamele… https://t.co/EsUhzX9NaG
h J R
@factnederland

- June 28, 2019, 12:37 pm

🗓️💫Save the date: donderdag 24 SEPTEMBER 2020, het F-ACT Congres bij GGZ Noord-Holland Noord in Heiloo!! Zet de datum in je agenda.📝
h J R
@factnederland

- June 2, 2019, 5:36 pm

Nog een paar nachtjes en dan vindt het 💫FACTIVAL💫d.d. 5 en 6 juni 2019 in Assen plaats. Aanmelden kan via… https://t.co/WaybAldAsi
h J R
@factnederland

- May 2, 2019, 7:39 am

🏆FACT Inspiratieprijs 2019 - meld je FACT team aan en zet je als team op de kaart! Meer info zie: https://t.co/BupFO6FPbE
h J R
@factnederland

- April 19, 2019, 9:08 am

Meld je voor Pasen nog aan voor het 💫FACTIVAL💫d.d. 5 en 6 juni 2019. Deze vindt in Assen plaats; aanmelden kan via… https://t.co/MZPLxEbmun
h J R
@factnederland

- March 22, 2019, 11:59 am

Ja!! Het programma en aanmeldknop staan op https://t.co/jnZexnJq7z dus meld u aan voor het FACTIVAL💫in Assen op 6 juni as. 🗓️
h J R
@factnederland

- October 2, 2018, 11:49 am

Aangepaste data: 📢Save the date:🗓️ 5 sept t/m 7 sept 2019 vindt het internationale EAOF congres in Verona plaats. V… https://t.co/b5TA6yj8pl
h J R
@factnederland

- September 25, 2018, 6:03 pm

📢Save the date: 6 juni 2019 vindt het F-ACT Congres in Assen plaats. Noteer 6 juni '19 in de agenda. 🗓️
h J R

F-ACT- Nederland is de vereniging voor ACT en FACT, momenteel heeft F-ACT Nederland 315 individuele leden.

Doelstelling

F-ACT Nederland stimuleert de ontwikkeling en het gebruik van de meest effectieve en efficiënte outreachende zorg aan de meest kwetsbaarste mens met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) op een evidence-based manier.

F-ACT Nederland richt zich op verschillende groepen waaronder volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), volwassenen met EPA en een forensische achtergrond of verslavingsproblematiek, jeugdigen en ouderen met complexe problemen en mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met andere psychiatrische problemen. F-ACT Nederland stimuleert dat professionals, managers, beleidsmakers, onderzoekers en verzekeraars met elkaar werken aan de beste zorg voor deze doelgroepen. F-ACT Nederland is de stem vanuit professionals en heeft een lobbyfunctie naar politiek en verzekeraars.

F-ACT Nederland zet zich in voor de volgende zaken: Het bevorderen en doorontwikkelen van ACT en FACT. Dit doen we door het samenbrengen van mensen en het ter beschikking stellen van kennis. Ook zal de vereniging faciliteiten bieden bij het geven van trainingen, ondersteuning bieden bij het verrichten van onderzoek en certificeringen, up to date informatie op de site plaatsen en werken aan het opbouwen van netwerken op de moderne communicatieplatforms. De jaarlijkse landelijke F-ACT congressen zullen georganiseerd gaan worden vanuit F-ACT Nederland, maar steeds in samenwerking met lokale instellingen, die het congres een eigen karakter kunnen geven.

F-ACT Nederland is door een initiatief van het CCAF (Centrum Certificering ACT en FACT) en verschillende landelijke F-ACT vertegenwoordigers opgericht. Internationaal wordt aangesloten bij de oprichting van andere verenigingen. Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij ACT of Flexibele ACT of bij de zorg aan mensen met complexe problemen kan lid worden van F-ACT Nederland.

  • Wij nodigen u van harte uit om dit ook te doen. Het individuele lidmaatschap is jaarlijks € 50,-. Wat is uw voordeel? Up to date informatie over F-ACT ontwikkelingen wat betreft de verschillende platforms en opleidingsaanbod in Nederland.
  • Leden van F-ACT Nederland hebben een korting van € 25,- op het F-ACT congres. Ieder jaar organiseert F-ACT Nederland samen met een GGZ organisatie het F-ACT congres, u als lid heeft inspraak op het thema! Kom dan naar de ledenvergaderingen. De 2e ALV van 2019 is doorgeschoven naar vrijdag 14 februari 2020 om 09.30 uur. Locatie: Trimbos instituut, Da Costakade 45, Utrecht. 
  • F-ACT Nederland behartigt uw belangen en de belangen van cliënten op macro-nivo en overlegt daartoe met diverse stakeholders zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars. Er staat een deskundig bestuur klaar die u verder kan helpen bij het uitrollen van F-ACT binnen uw organisatie.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient altijd in de maand december te gebeuren voor het jaar daarop dat nog komen gaat. Indien u bijv. opzegt in juni dan dient u dat hele jaar nog uw lidmaatschap te bekostigen. Opzeggen kan via info@f-actnederland.nl