Welkom bij F-ACT Nederland

@factnederland

- January 19, 2018, 12:03 pm

‼️📢 Altrecht organiseert i.s.m. Lister, Kwintes, gemeente Utrecht, Zilveren Kruis-Achmea F-ACT 2018. Congres & bin… https://t.co/SmPaI9VoWx
h J R
@factnederland

- January 19, 2018, 11:49 am

18-19 oktober 2018 in Rotterdam is an International Conference on Crisis, Coercion and Intensive Treatment in Psychiatrie (CCITP)
h J R
@factnederland

- January 19, 2018, 11:46 am

18-19 oktober 2018: ZERO strategie: From dream to reality in Rotterdam.
h J R
@factnederland

- November 24, 2017, 1:02 pm

Kijk op: https://t.co/FWFXm4dSpU en lees over de positieve onderzoeksresultaten bij de (F)ACT LVB-teams.
h J R
@factnederland

- November 17, 2017, 9:58 am

Minder regelgekte meer zorg. Teken het manifest via “regelgekte.nl”
h J R
@factnederland

- October 4, 2017, 5:37 am

Per 3/10 is er een Noodfonds Psychiatrie Sint Maarten gestart. Doneren kan hier: https://t.co/Nif3CTqNw2.
h J R
@factnederland

- September 17, 2017, 11:34 am

📝📢Save the Date: 20 sept. 2018 vindt het landelijk F-ACT Congres in de Domtoren, Utrecht plaats. Georganiseerd door Altrecht en Resilience+.
h J R
@factnederland

- June 26, 2017, 12:53 pm

📝📢Save the Date: 20 sept. 2018 vindt het landelijk F-ACT Congres in de Domtoren, Utrecht plaats. Georganiseerd door Altrecht en Resilience+.
h J R
@factnederland

- June 5, 2017, 9:57 am

Er zijn nog een paar kaarten over voor het F-ACT Congres op 15 juni in de MaasSilo Rotterdam, meld je aan: https://t.co/snxH3Ry3km
h J R
@factnederland

- May 6, 2017, 12:08 pm

F-ACT kennisfestival - MaasSilo 15 juni as. in Rotterdam. - In practice what we preach! Schrijf je in📝: https://t.co/z82UuPolLI
h J R

F-ACT- Nederland is de vereniging voor ACT en FACT, momenteel heeft F-ACT Nederland 331 individuele leden.

Doelstelling

F-ACT Nederland stimuleert de ontwikkeling en het gebruik van de meest effectieve en efficiënte outreachende zorg aan de meest kwetsbaarste mens met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) op een evidence-based manier.

F-ACT Nederland richt zich op verschillende groepen waaronder volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), volwassenen met EPA en een forensische achtergrond of verslavingsproblematiek, jeugdigen en ouderen met complexe problemen en mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met andere psychiatrische problemen. F-ACT Nederland stimuleert dat professionals, managers, beleidsmakers, onderzoekers en verzekeraars met elkaar werken aan de beste zorg voor deze doelgroepen. F-ACT Nederland is de stem vanuit professionals en heeft een lobbyfunctie naar politiek en verzekeraars.

F-ACT Nederland zet zich in voor de volgende zaken: Het bevorderen en doorontwikkelen van ACT en FACT. Dit doen we door het samenbrengen van mensen en het ter beschikking stellen van kennis. Ook zal de vereniging faciliteiten bieden bij het geven van trainingen, ondersteuning bieden bij het verrichten van onderzoek en certificeringen, up to date informatie op de site plaatsen en werken aan het opbouwen van netwerken op de moderne communicatieplatforms. De jaarlijkse landelijke F-ACT congressen zullen georganiseerd gaan worden vanuit F-ACT Nederland, maar steeds in samenwerking met lokale instellingen, die het congres een eigen karakter kunnen geven.

F-ACT Nederland is door een initiatief van het CCAF (Centrum Certificering ACT en FACT) en verschillende landelijke F-ACT vertegenwoordigers opgericht. Internationaal wordt aangesloten bij de oprichting van andere verenigingen. Iedereen die op een of andere manier betrokken is bij ACT of Flexibele ACT of bij de zorg aan mensen met complexe problemen kan lid worden van F-ACT Nederland.

  • Wij nodigen u van harte uit om dit ook te doen. Het individuele lidmaatschap is jaarlijks € 50,-. Wat is uw voordeel? Up to date informatie over F-ACT ontwikkelingen wat betreft de verschillende platforms en opleidingsaanbod in Nederland.
  • Leden van F-ACT Nederland hebben een korting van € 25,- op het F-ACT congres. Ieder jaar organiseert F-ACT Nederland samen met een GGZ organisatie het F-ACT congres, u als lid heeft inspraak op het thema! Kom dan naar de ledenvergaderingen. De 2 ALV van 2018 vinden plaats op  vrijdag 18 mei en vrijdag 23 november 2018 om 9.30 uur in Utrecht (Trimbos instituut). Meer info via info@f-actnederland.nl
  • F-ACT Nederland behartigt uw belangen en de belangen van cliënten op macro-nivo en overlegt daartoe met diverse stakeholders zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, GGZ Nederland en Zorgverzekeraars. Er staat een deskundig bestuur klaar die u verder kan helpen bij het uitrollen van F-ACT binnen uw organisatie.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient altijd in de maand december te gebeuren voor het jaar daarop dat nog komen gaat. Indien u bijv. opzegt in juni dan dient u dat hele jaar nog uw lidmaatschap te bekostigen. Opzeggen kan via info@f-actnederland.nl