Bestuur en ledenlijst

De bestuursleden van F-ACT Nederland staan hieronder vermeld. De specialisaties staan bij elk van hen genoteerd zodat u hen, indien wenselijk, gericht een vraag kan stellen.

1. Ronald van Gool: scholing en onderzoek, modelgetrouwheid, ROM en somatiek.
Contactgegevens: r.vangool@ggzingeest.nl en 023-583 2669.
Vpk specialist GGZ, voorzitter VAR, redactielid F-ACT Nederland. 

 

 

2. Hans Kroon: internationale literatuur over (F)ACT en onderzoek.
Contactgegevens: hkroon@trimbos.nl en 030-295 9228. Programmahoofd Reïntegratie Trimbos Instituut.            

Contactgegevens: J.D.Kroon@uvt.nl. Hoogleraar Ambulantisering en Deïnstitutionalisering aan de Tilburg University bij de Academische Werkplaats Geestdrift van Tranzo. 

 

3. Xavier Moonen: Hoogleraar LVB, implementatie, netwerk F-ACT LVB, jeugd en LVB volwassenen (i.s.m. De Borg). Contactgegevens: x.m.h.moonen@uva.nl en 06-551 07 583.

 

 

4. Niels Mulder: onderzoek, modelgetrouwheid, doorontwikkeling (F)ACTmodel, dwang en drang, therapietrouw, interventies ihkv (F)ACT, internationale contacten.
Contactgegevens: N.Mulder@parnassiabavogroep.nl en 088-358 5062. Hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Erasmus MC en psychiater Bavo Europoort Rotterdam.

 

5. Dienke Boertien: coördinator Programma Herstel, Ervaringsdeskundigheid en Participatie van Kenniscentrum Phrenos.

Contactgegevens: DBoertien@kcphrenos.nl en 030-293 1626

 

 

6. Elsbeth de Ruijter: Herstel, sociale psychiatrie, verslavings-psychiatrie, ontwikkeling, lobby, integratie.
Contactgegevens: e.deruijter@ggzingeest.nl 06-57889895, Voorzitter raad van bestuur GGzinGeest en psychiater, voorzitter van kenniscentrum Phrenos, lid van het bestuur van TOPGGZ en voorzitter F-ACT Nederland.

 

7. Philippe Delespaul: Organisatie van de zorg en strategie ontwikkeling. Empowerment en ecologische psychiatrie.
Contactgegevens: ph.delespaul@maastrichtuniversity.nl
en 088-5069 255. Hoogleraar innovatie in de GGZ Universiteit Maastricht en Mondriaan.

 

 

8. Mirjam Schleijpen: Implementatie en doorontwikkeling FACT, behandeling binnen FACT, IPS, Acute Psychiatrie. Contactgegevens: m.schleijpen@ggnet.nl en 06-122 62 334. Directeur Divisie Ambulant GGNet, penningmeester F-ACT Nederland.

 

 

9. Nellieke de Koning: motiveren en behandelen van jongeren en gezinnen met complexe problemen op verschillende terreinen. Contactgegevens: n.dekoning@debascule.com, 06-247 75220. Raad van Bestuur de Bascule (Academisch Centrum voor Kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam), Kinder- en jeugdpsychiater en lid landelijk platform F-ACT Jeugd

 

10. Amna Haji: Ervaringsdeskundigheid en Herstelondersteunende zorg. Contactgegevens: amna.haji@mentrum.nl, 06 – 11 30 83 48. Ervaringswerker en zorgontwikkelaar Herstel bij Arkin.

 

ledenlijst-F-ACT-Nederland-180517-voor-site.pdf (492 downloads)

NB alleen leden waarvan de gegevens gepubliceerd mochten worden voor onze eigen leden staan in deze lijst.