Bestuur en ledenlijst

De bestuursleden van F-ACT Nederland staan hieronder vermeld. De specialisaties staan bij elk van hen genoteerd zodat u hen, indien wenselijk, gericht een vraag kan stellen.

1. Ronald van Gool: scholing en onderzoek, modelgetrouwheid, ROM en somatiek.
Contactgegevens: r.vangool@ggzingeest.nl en 023-583 2669.
Vpk specialist GGZ, voorzitter VAR, redactielid F-ACT Nederland. 

 

 

2. Rene in ’t Veld: implementatie F-ACT, sociale verslavingszorg, casemanagement en praktijkonderzoek.
Contactgegevens: r.intveld@tactus.nl en 088-3822887. Master of Social Work, casemanager Tactus, Hogeschool docent sociale studies en secretaris F-ACT Nederland.

 

 

3. Hans Kroon: internationale literatuur over (F)ACT en onderzoek.
Contactgegevens: hkroon@trimbos.nl en 030-295 9228. Programmahoofd Reïntegratie Trimbos Instituut.

 

 

4. Xavier Moonen: Hoogleraar LVB, implementatie, netwerk F-ACT LVB, jeugd en LVB volwassenen (i.s.m. De Borg). Contactgegevens: x.m.h.moonen@uva.nl en 06-551 07 583.

 

 

5. Niels Mulder: onderzoek, modelgetrouwheid, doorontwikkeling (F)ACTmodel, dwang en drang, therapietrouw, interventies ihkv (F)ACT, internationale contacten.
Contactgegevens: N.Mulder@parnassiabavogroep.nl en 088-358 5062. Hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Erasmus MC en psychiater Bavo Europoort Rotterdam.

 

6. Dienke Boertien: werkt bij Kenniscentrum Phrenos voor het programma Herstel, Ervaringsdeskundigheid en Participatie.

Contactgegevens: DBoertien@kcphrenos.nl en 030-293 1626

 

 

7. Elsbeth de Ruijter: Herstel, sociale psychiatrie, verslavings-psychiatrie, ontwikkeling, lobby, integratie.
Contactgegevens: e.deruijter@ggzingeest.nl 06-57889895, Voorzitter raad van bestuur GGzinGeest en psychiater, voorzitter van kenniscentrum Phrenos, lid van het bestuur van TOPGGZ en voorzitter F-ACT Nederland.

 

8. Philippe Delespaul: Organisatie van de zorg en strategie ontwikkeling. Empowerment en ecologische psychiatrie.
Contactgegevens: ph.delespaul@maastrichtuniversity.nl
en 088-5069 255. Hoogleraar innovatie in de GGZ Universiteit Maastricht en Mondriaan.

 

 

9. Mirjam Schleijpen: Implementatie en doorontwikkeling FACT, behandeling binnen FACT, IPS, Acute Psychiatrie. Contactgegevens: m.schleijpen@ggnet.nl en 06-122 62 334. Directeur Divisie Ambulant GGNet, penningmeester F-ACT Nederland.

 

 

10. Nellieke de Koning: motiveren en behandelen van jongeren en gezinnen met complexe problemen op verschillende terreinen. Contactgegevens: n.dekoning@debascule.com, 06-247 75220. Raad van Bestuur de Bascule (Academisch Centrum voor Kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam), Kinder- en jeugdpsychiater en lid landelijk platform F-ACT Jeugd

 

11. Amna Haji: Ervaringsdeskundigheid en Herstelondersteunende zorg. Contactgegevens: amnahajiyounus@gmail.com, 06-198 465 16. Ervaringsdeskundige, werkzaam bij Arkin.


ledenlijst-F-ACT-Nederland-180517-voor-site.pdf (98 downloads)

NB alleen leden waarvan de gegevens gepubliceerd mochten worden voor onze eigen leden staan in deze lijst.