Bestuur en ledenlijst

De bestuursleden van F-ACT Nederland staan hieronder vermeld. De specialisaties staan bij elk van hen genoteerd zodat u hen, indien wenselijk, gericht een vraag kan stellen.

1. Marcel Hilwig: vroege psychose en De Nieuwe GGZ.
Contactgegevens: m.hilwig@mondriaan.eu en 088-506 93 11. Psychiater, manager Zorg FACT teams Mondriaan, consultant Leger des Heils.

 

2. Hans Kroon: internationale literatuur over (F)ACT en onderzoek.
Contactgegevens: hkroon@trimbos.nl en 030-295 9228. Programmahoofd Reïntegratie Trimbos Instituut. Contactgegevens: J.D.Kroon@uvt.nlHoogleraar Ambulantisering en Deïnstitutionalisering aan de Tilburg University bij de Academische Werkplaats Geestdrift van Tranzo. 

 

3. Saskia van Dalen: Familie ervaringsdeskundige Altrecht (Utrecht)
Contactgegevens: sh.dalen@hotmail.com en 06-4616 23 51.

 

 

4. Niels Mulder: onderzoek, modelgetrouwheid, doorontwikkeling (F)ACTmodel, dwang en drang, therapietrouw, interventies ihkv (F)ACT, internationale contacten.
Contactgegevens: N.Mulder@parnassiabavogroep.nl en 088-358 5062. Hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Erasmus MC en psychiater Bavo Europoort Rotterdam.

 

5. John Jongejan: Ervaringsdeskundige FACT GGz Breburg Psychosezorg en Herstelondersteunende zorg.
Contactgegevens: j.jongejan@ggzbreburg.nl en 06-52 83 89 43.

 

 

6. Elsbeth de Ruijter: Herstel, sociale psychiatrie, verslavings-psychiatrie, ontwikkeling, lobby, integratie.
Contactgegevens: e.deruijter@ggz-nhn.nl en 072-531 26 52 , lid raad van bestuur GGZ Noord-Holland-Noord en psychiater, voorzitter van kenniscentrum Phrenos, lid van het bestuur van TOPGGZ en voorzitter F-ACT Nederland.

 

7. Philippe Delespaul: Organisatie van de zorg en strategie ontwikkeling. Empowerment en ecologische psychiatrie.
Contactgegevens: ph.delespaul@maastrichtuniversity.nl en 088-5069 255. Hoogleraar innovatie in de GGZ Universiteit Maastricht en Mondriaan.

 

8. Nynke Frieswijk: FACT jeugd, Evidence-Based Mental Health, schematherapie, persoonlijkheidproblematiek. Contactgegevens: N.Frieswijk@accare.nl, 06-31 64 04 15. GZ-psycholoog FACT Jeugd Groningen Stad en wetenschappelijk medewerker Accare (PhD) en voorzitter platform F-ACT Jeugd.

 

9. Matty van Loon: orthopedagoog generalist / regiebehandelaar FACT Amarant, Crisis OndersteuningsTeam (COT) West Brabant.
Contactgegevens: matty.van.loon@amarant.nl, 06 552 09 735 Interessegebied: LVB, FACT en crisiswerk

ledenlijst-F-ACT-Nederland-16012023-voor-site.pdf (6 downloads)

NB alleen leden waarvan de gegevens gepubliceerd mochten worden voor onze eigen leden staan in deze lijst.