Links

Links van organisaties in Nederland

GGZ in Geest
GGZ inGeest biedt psychiatrische zorg op maat aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
GGZ Nederland
GGZ Nederland bevordert de goede geestelijke gezondheid(szorg) en komt op voor alle randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om dit te bereiken.
GGZ Noord Holland Noord
Het doel van GGZ NHN is het voorkomen en behandelen van ernstig psychische problemen en psychiatrische stoornissen.
Het Trimbos-instituut
Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis.
Kenniscentrum Phrenos
Kenniscentrum Phrenos draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de GGz voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Doel is hun persoonlijk herstel en maatschappelijke participatie te bevorderen.
Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een organisatie in de geestelijke gezondheidzorg.
Stichting Centrum Certificering ACT en FACT
De Stichting Centrum Certificering ACT en FACT (CCAF) wil de toepassing van ACT en FACT in de ambulante ggz bevorderen.
Verslavingszorg Noord Holland
Perspectief bieden op een ander leven. Dit betekent dat VNN mensen met verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven.

Internationale links

Links van Internationale organisaties

European Assertive Outreach Foundation
Second European Congress on Assertive Outreach – ‘improving Integration’. Avilés, Asturias Spain, June 26-28 2013
National Forum for Assertive Outreach
Is een logo nfaoonafhankelijke organisatie gericht op o.a. kennisont- wikkeling en – uitwisseling, verspreiding van ‘good practices’ en scholing op het gebied van assertive outreach.
The Cochrane Collaboration
Maakt systematische samen- vattingen van effectstudies Logo Cochrane Collaborationnaar gezond- heidszorginterventies. Zo heeft de Collaboration ACT aangewezen als een ‘evidence-based’ interventie. In de Cochrane Library kan je enkele studies naar de effectiviteit van ACT vinden. Ook in Spanje is de ACT-methodiek ingevoerd. Daar is een film over deze methode uitgebracht. De Engelstalige trailer van ‘Desconectados en aviles’ kan je zien via deze link naar You Tube.