F-ACT Ervaringsdeskundigheid

Het landelijk Platform Ervaringsdeskundigheid.

De ervaringsdeskundige heeft het vermogen ontwikkeld om op grond van herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel:

1. de eigen ervaringen met een ontwrichtende aandoening en het te boven komen ervan (herstel) in wederkerigheid in te zetten om (individuele) anderen te ondersteunen bij het vinden of maken van ruimte voor hun persoonlijk herstelproces.

2. de eigen ervaringen van stigmatisering en empowerment in te zetten om een herstelondersteunende (maatschappelijke) omgeving en herstelondersteunende zorg te bevorderen.

De beargumenteerde inbreng van deze aan den lijve ondervonden kennis voor de inrichting van herstelondersteunende zorg is onderscheiden van andere disciplines.

 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft en het Platform wenst te bereiken kunt u zich richten tot:

mw. Dienke Boertien, Coördinator programma Herstel en Ervaringsdeskundigheid bij het Kenniscentrum Phrenos. Contactgegevens: dboertien@kcphrenos.nl tel 030-293 1626

Platformbijeenkomsten 2017
Dinsdag 12 september ’17 en dinsdag 12 december ’17 van 13.00-15.30 uur. Locatie: Trimbos instituut, Da Costakade 45 te Utrecht.