F-ACT Ervaringsdeskundigheid

Het landelijk Platform Ervaringsdeskundigheid.

De ervaringsdeskundige heeft het vermogen ontwikkeld om op grond van herstelervaring voor anderen ruimte te maken voor herstel:

1. de eigen ervaringen met een ontwrichtende aandoening en het te boven komen ervan (herstel) in wederkerigheid in te zetten om (individuele) anderen te ondersteunen bij het vinden of maken van ruimte voor hun persoonlijk herstelproces.

2. de eigen ervaringen van stigmatisering en empowerment in te zetten om een herstelondersteunende (maatschappelijke) omgeving en herstelondersteunende zorg te bevorderen.

De beargumenteerde inbreng van deze aan den lijve ondervonden kennis voor de inrichting van herstelondersteunende zorg is onderscheiden van andere disciplines.

 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft en het Platform wenst te bereiken kunt u zich richten tot:

mw. Dienke Boertien, Coordinator programma Herstel, Ervaringsdeskundigheid en Participatie bij het Kenniscentrum Phrenos. Contactgegevens: dboertien@kcphrenos.nl tel 030-293 1626

mw. Annette Furnemont, Coordinator/ervaringswerker bij GGZ NHN divisie langdurende psychiatrie, Wijkteam Centrum, Rhijnvis Feithlaan 150c te Alkmaar. Contactgegevens: a.furnemont@ggz-nhn.nl tel 072-535 75 60 of 06-1011 5454