F-ACT Ervaringsdeskundigheid

Een ervaringsdeskundige kent het ontwrichtende van het krijgen van een psychiatrische aandoening en is deze situatie te boven gekomen en/of kan in ieder geval reflecteren en kan benoemen waar de pijn zit. Bij de cliënt die ook situaties meemaakt die ontwrichtend zijn kan de ervaringsdeskundige deze een luisterend oor bieden, samen kijken hoe het herstel verder kan verlopen, een stem zijn van de cliënten in de teams. Dit is één van de kenmerken hoe een ervaringsdeskundige binnen een FACT-team werkt.

Vanuit het model van Remmers van Veldhuizen over de FACT-methodiek kreeg de ervaringsdeskundige binnen de FACT-teams een belangrijke rol. De Herstelvisie van Boevink en Dröes had ook invloed hierop. De Herstelondersteunende zorg werd de basis van werken voor veel ervaringsdeskundigen en de andere hulpverleners binnen de FACT-teams. Ervaringsdeskundigheid heeft sinds die tijd een vlucht genomen. De verschillende functies en voorwaarden staan beschreven in het beroepscompetentieprofiel van Ervaringsdeskundigen.

Er zijn tal van opleidingen waarbij je het diploma Ervaringsdeskundige kunt behalen op elk niveau. Er zijn vele initiatieven waarbij ervaringsdeskundigen zich samen sterk maken om goede zorg te leveren in Nederland. De Vereniging voor Ervaringsdeskundigen, Kenniscentrum Phrenos, het HEE-team van het Trimbosinstituut. Ook de Herstelacademies zijn van groot belang voor de cliënt.

Binnen de FACT-teams heeft het werken met ervaringsdeskundigheid en herstel veel waarde en kennis opgeleverd. Het vak en beroep van ervaringsdeskundige binnen de FACT-teams kan zich nog verder versterken en mogelijk uitbreiden. We kunnen van elkaar leren en we hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden. We kunnen ontdekken en Inspiratie opdoen hoe andere ervaringsdeskundigen deze functie en inhoud inzetten in de FACT-teams door onze kennis te delen met elkaar.

In het Platform Ervaringsdeskundigheid bieden we hiervoor de ruimte om met elkaar te kijken hoe het gaat, waar men van kan leren en wat de nieuwe ontwikkelingen zijn. Het Platform biedt de mogelijkheid om ervaringsdeskundigen van de FACT-teams in heel Nederland met elkaar in gesprek te laten gaan. Er worden dan ook online bijeenkomsten georganiseerd. Dit kan waardevol zijn voor elke ervaringsdeskundige die werkzaam is in de FACT-teams.

Het Platform Ervaringsdeskundigheid participeert in de vereniging F-ACT Nederland en is in het bestuur vertegenwoordigd. Alle ervaringsdeskundigen werkzaam in FACT kunnen op individuele titel lid worden van F-ACT Nederland. De website biedt voor leden ook een digitaal platform waar documenten, voorlichtingsmateriaal etc. gedeeld kunnen worden.

Voor informatie: bestuurslid vereniging F-ACT Nederland John Jongejan j.jongejan@ggzbreburg.nl