Scholing

1. Cursus over FACT door Koen Westen

https://m.youtube.com/watch?v=PXxeoFkKI30&t=521s

Ga voor meer informatie over FACT of ondersteunende modelzelfevaluatietools, voor bijvoorbeeld het ZAG of het FACT-bord, naar www.ccaf.nl.

2. Remmers van Veldhuizen, adviseur

Remmers is mede-grondlegger van FACT. Hij is met pensioen, maar is nog actief als adviseur van organisaties, teams en personen.

Zijn interesse gaat uit naar het ontwerpen en implementeren van sociale psychiatrie en zorg aan huis. Hoe bouw je organisaties die integrale zorg kunnen leveren aan de meest kwetsbare mensen én hun omgeving.

Bij invoering van FACT zijn altijd meerdere lagen in de organisatie betrokken (de FACT-teams in opbouw, de professionals, de omliggende organisatie, de medezeggenschap en het bestuurlijk niveau). En ook de patiënten en families en de omstanders in de wijk en andere netwerk-partners moeten we meekrijgen in de verandering met transmurale organisatie van zorg en reductie van bedden.

Vaak is het waardevol om plannen of huidige praktijk te spiegelen met de basiseisen vanuit het FACT-model en de oplossingen die elders gevonden zijn. Remmers benut zijn langdurige (inter-)nationale ervaring, adviseert teams en organisaties in hun ontwikkeling. Daarnaast is hij beschikbaar voor coaching en lezingen.

Contact: 06-53 23 31 93, remmersvv@hotmail.com

3. Scholing ACT en FACT
Frits Bovenberg (mailadres: f.bovenberg@icloud.com) is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een van de ACT en F-ACT-pioniers van het eerste uur. Hij heeft bijgedragen aan diverse landelijke veranderingsprojecten binnen de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein. Frits is momenteel werkzaam als zelfstandig organisatieadviseur en trainer bij ‘Frits & Gijs’. Hij geeft voorlichting, adviseert, organiseert congressen en evenementen, geeft technische ondersteuning bij complexe verandertrajecten en traint teams. Zie ook http://www.fritsengijs.nl

Zijn loopbaan startte in 1983 als B-verpleegkundige. Sindsdien heeft Frits achtereenvolgend gewerkt voor RNO centrum voor geestelijke gezondheidszorg, de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) in Rijswijk, Riagg Zuid-Hollandse Eilanden, Riagg Rijnmond Zuid en de GGZ Groep Europoort in Rotterdam. Frits heeft veel affiniteit met cliënten die langdurend zorg afhankelijk zijn en dreigen te marginaliseren. Voor een uitgebreide CV en referenties zie: http://www.linkedin.com/in/fritsbovenberg.

 

4. Training Peer-supported Open Dialogue (KC Phrenos)

Peer-supported Open Dialogue is een werkwijze voor houding en handelen die het luisteren en contact maken centraal stelt als uitgangspunt om tot een passende behandeling of ondersteuning te komen .
Om je te verdiepen en te ontwikkelen in deze werkwijze biedt Kenniscentrum Phrenos de training Peer-supported Open Dialogue aan. Het aanbod bestaat uit:

A. Basistraining POD
De basistraining POD bestaat uit kennismaken met en de ontwikkeling van basiskennis en -vaardigheden voor dialogisch werken. De training bestaat uit een reeks van 2 keer 4 aaneengesloten dagen. De basistraining is een opzichzelfstaande training die met een certificaat wordt afgerond. Desgewenst kunt u hierna de verdiepingstraining volgen.

Meer informatie over de Basistraining POD

B. Verdiepingstraining POD
Wil je je verder verdiepen en bekwamen in de werkwijze van dialogisch werken en de toepassing hiervan in je dagelijkse praktijk? Dan kan je in vervolg op de basistraining, de verdiepingstraining POD volgen. In de verdiepingstraining worden kennis en vaardigheden voor dialogisch werken én voor de implementatie van POD in de eigen praktijk intensief ontwikkeld. Deze training bestaat eveneens uit een reeks van 2 keer 4 aaneengesloten dagen. Een afgeronde basistraining POD is een voorwaarde voor deelname. We verwachten dat we in 2023 de Verdiepingstraining aan zullen bieden.

Meer informatie hierover volgt later.

Zie:

5. Studiereizen naar New York en London etc. met Bureau Rokus Loopik

Sinds 2004 organiseert Bureau Rokus Loopik jaarlijks studiereizen naar New York, Philadelphia, New Orleans, London en andere steden in de wereld. In maart 2012 heeft de 16e studiereis voor de Binnenvest, Leiden plaatsgevonden. Studiereizen naar Nederland zijn sinds 2011 ook mogelijk. Delegaties uit Noorwegen, Denemarken en de USA hebben daar gebruik van gemaakt. Vanuit de USA komen jaarlijks groepen professionals, consumers en studenten voor een studiereis naar Nederland. De studiereizen duren acht dagen. Het is geen toerisme. Het zijn Learning Expeditions. Uit je dagelijkse routine stappen, om te zien hoe andere culturen werken aan Herstel voor mensen met complexe uitdagingen. Dat is een beproefd concept, waarbij vermeld dat de reizen deelnemers vooral in de gelegenheid stellen om overtuigingen te toetsen aan ontwikkelingen in andere landen. Inmiddels hebben meer dan 200 mensen deelgenomen aan deze reizen. Burgemeesters, psychiaters, verpleegkundigen, ambtenaren, beleidmakers, zorgverzekeraars, directieleden, voorzitters van RvB’s, ervaringsdeskundigen, trajectbegeleiders, consumers, maatschappelijk werkenden, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, therapeuten en cliënten.

Rokus Loopik organiseert deze reizen van A tot Z. Het enige wat jij hoeft te doen is al je zintuigen openzetten en nieuwe kennis/inspiratie tot je te nemen en wonderbaarlijke ontmoetingen ervaren. De reizen worden ook georganiseerd in samenwerking met GGZ Plus, de RINO Groep Utrecht en the College of Saint Rose, Albany/New York.

Op de volgende manieren kun je meer informatie over de reizen verkrijgen:

via internet, YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=juo08qCpAXU of www.rokusloopik.com

of via email: rokus@me.com  of gewoon de telefoon pakken: 06-814 20 615

Ik hoop je eens te mogen gidsen tijdens een van de reizen. Vriendelijke groet, Rokus Loopik