LVB Raad

FACT voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Alweer een aantal jaar zijn er diverse FACT-teams in Nederland actief gericht op mensen met een licht verstandelijke beperking. Hoewel uit onderzoek blijkt dat er ook in reguliere FACT-teams veel mensen behandeling ontvangen met een lagere intelligentie.

De speciale LVB FACT-teams zijn op kleine schaal ontstaan om een aanbod van intensieve ambulante zorg te creëren voor mensen met een LVB en complexe problematiek. 

Er is een modelbeschrijving die recent herschreven is om met name aan startende FACT LVB-teams handvatten te verschaffen met betrekking tot de organisatie en invulling van de zorg aan een complexe groep cliënten met een licht verstandelijke beperking en langdurende gedrags- en/of psychiatrische problematiek. 

De modelbeschrijving en de diverse LVB FACT-teams in Nederland zijn uniek in de wereld en daar mogen we best trots op zijn!

De LVB raad komt weer 2 x per jaar online bijeen tijdens de ‘Uitwisselingsbijeenkomst FACT LVB’. Deelnemers zijn mensen die werkzaam zijn in een FACT-team en kennis en ervaring met elkaar uitwisselen. De bijeenkomst is dus gericht op kennisdeling. Tijdens de volgende online uitwisselingsbijeenkomst van december ’23 stond de ‘nieuwe schaal fact LVB’ geagendeerd. Deze is af en wordt voorgedragen aan het CCAF. Aanmelding / informatie bij info@deborg.nl.

In 2019 is een artikel verschenen over de werkzaamheid van FACT LVB. Zie https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jir.12619. De Borg heeft haar onderzoek mede gefaciliteerd en naar aanleiding van Laura Neijmeijer haar onderzoek is een Magazine uitgegeven met een samenvatting de-borg-magazine-f-act-lvb-september-2020.pdf (deborg.nl)

De ontwikkeling van FACT LVB in Nederland is gepubliceerd: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jppi.12254. Dit laatste artikel is helaas niet volledig openbaar.