F-ACT verslaving

Voor (F)ACT teams die zijn opgezet vanuit de verslavingszorg is er (nog) geen eenduidige doelgroepdefinitie vastgesteld. In de praktijk vertoont de doelgroep veel overlap met die van reguliere (F)ACT teams en de (hoofdzakelijk internationale) literatuur biedt voor een eenduidige definitie ook geen aanknopingspunten. De studies die zijn uitgevoerd, richten zich veelal op dubbele diagnose cliënten.

Op basis van de literatuur- en de praktijkverkenning kunnen de kenmerken van de groep cliënten waarop F-ACT verslaving zich richt als volgt worden beschreven:

  • Verslavingsproblematiek: een stoornis in het middelengebruik, waarbij sprake is van middelenmisbruik of middelenafhankelijkheid en diverse complexe problematiek;
  • Complexe problematiek: problemen op meerdere levensgebieden – psychiatrische en lichamelijke problemen, wat gespecificeerd is in onderstaande bullets; problemen rondom wonen en dagbesteding; financiële problemen; problemen in sociale contacten, etc.;
  • Bijkomende psychiatrische problematiek: vaak is sprake van persoonlijkheidstoornissen, maar ook psychotische symptomen komen vaak voor bij deze cliënten, bijvoorbeeld bij ontwenning, bij extreem veel gebruik of los van de verslavingsproblematiek. Daarnaast kan er sprake zijn van een depressie;
  • Bijkomende somatische problematiek als gevolg van de verslaving, zoals long-,   lever- en neurologische problemen ten gevolge van het middelengebruik en andere lichamelijke gezondheidsproblemen zoals incontinentie onder invloed of eet- en slaapproblemen.
  • Een (lichte) verstandelijke beperking (zowel aangeboren als verworven – mogelijk door het gebruik van middelen);
  • Criminaliteit: risico op criminaliteit, overlast, antisociaal gedrag en/of veel contacten met politie en justitie. Vaak is er sprake van  proces-verbalen voor bv. openbaar dronkenschap, zwartrijden, in het openbaar urineren en soms winkeldiefstal. Als er sprake is van verwervingscriminaliteit (dermate ernstige criminaliteit om in het drugsgebruik te voorzien, zoals inbraak, autodiefstal, etc.) dan komen cliënten veelal in de forensische zorg terecht;
  • Moeizame behandeling: zorgmijdend, lage motivatie, lage compliance, weinig ziekte-inzicht en hoge drop-out.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar Modelbeschrijving (F)ACT Verslavingspsychiatrie van het Trimbosinstituut. De modelbeschrijvingen zijn te downloaden (voor leden en niet-leden) via de webwinkel van het Trimbosinstituut (www.trimbos.nl/webwinkel/productoverzicht-webwinkel). Wanneer u een modelbeschrijving in boekvorm wenst dan gelden hiervoor de normale tarieven, zoals vermeld in de webwinkel. 

Momenteel bestaat er geen (actieve) Platform Fact Verslaving.