De implementatie van de multi-disciplinaire richtlijn schizofrenie binnen geaccrediteerde FACT-teams: een retrospectief dossieronderzoek

Crosssectionele dossierstudie waarbij de ingezette interventies bij patiënten met schizofrenie (n=60) werden gekwantificeerd.   Door: M. Molag, T. Beckers en