Advies bekostiging POH - GGZ

Filename advies-bekostiging-poh-ggz-kopie.pdf
filesize 511.02 kB
Version maart 2013
Date added 30 november 2016
Downloaded 232 times
Category Financien

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geeft antwoord op de adviesvraag van het Ministerie van VWS over de bekostiging van de praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg.