De handreiking voor de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit de geestelijke gezondheidszorg

Filename af1186-handreiking-voor-de-inzet-van-ervaringsdeskundigheid-vanuit-de-geestelijke-gezondheidszorg.ashx_.pdf
filesize 1.55 MB
Version 1
Date added 30 november 2016
Downloaded 137 times
Category Platform Ervaringsdeskundigen

De inzet van ervaringsdeskundigheid in de ggz is een absolute voorwaarde om de herstelvisie vorm te geven. Dit gaat gepaard met een cultuurverandering in de zorg.

Deze handreiking biedt houvast om de inzet van ervaringsdeskundigheid van de grond te krijgen of verder te ontwikkelen, in het beleid en in de praktijk van de ggz en aanverwante sectoren zoals de verslavingszorg en maatschappelijke opvang.