Handreiking clientenparticipatie Wmo prestatievelden 7, 8 en 9

Filename Handreiking-Cliëntenpartcipatie-PV-7-8-en-9-kopie.pdf
filesize 615.87 kB
Version versie 'bouwstenen voor een goed gesprek'
Date added 30 november 2016
Downloaded 136 times
Category Downloads algemeen

Participatie is een essentieel onderdeel van de Wmo. dat geldt voor alle burgers, ook voor dak- en thuisloze, zwerfjongeren, verslaafden en mensen die gevlucht zijn voor huiselijk geweld.
Toch ontstaat het gesprek tussen gemeenten en GGD’en en deze ‘moeilijke doelgroepen’ niet altijd vanzelf. In opdracht van ZonMW heeft Panteia samen met Werkplaats Maatschappelijke Opvang een handreiking ontwikkeld specifiek gericht op het bevorderen van clientenparticipatie binnen de Wmo prestatievelden 7, 8 en 9.