Landelijke monitor ambulantisering

Filename landelijke-monitor-ambulatisering.pdf
filesize 21.2 kB
Version 1
Date added 30 november 2016
Downloaded 89 times
Category Vanuit VWS

Het Trimbos-instituut voert in opdracht van het Ministerie van VWS de Landelijke monitor ambulantisering en hervorming langdurige GGZ (LMA) uit. Een van de speerpunten van deze monitor is het volgen van de ontwikkelingen in ambulante GGZ, waarbij de focus ligt op voorzieningen die vooral bestemd zijn voor mensen met ernstige psychische problematiek. Kennis van de ontwikkelingen die plaatsvinden binnen (F)ACT is dan ook zeer van belang voor deze monitor.