Mensen met verward gedrag hebben meer en betere ambulante zorg nodig