Notitie mbt presentatie Ervaringsdesk FACT Congres 2013

Filename FACT-Congres-pres-ervaringsdesk.pdf
filesize 58.04 kB
Version 1
Date added 30 november 2016
Downloaded 102 times
Category Presentaties F-ACT Congres 2013

Herstel is een persoonlijke reis, het is de taak van de hulpverlening om die te faciliteren.