Over de Brug

Filename Publieksversie-Over-de-brug-PvA-EPA.pdf
Version van kenniscentrum phrenos
Date added 30 november 2016
Downloaded 157 times
Category Bekostiging FACT

Met dit landelijke Plan van aanpak willen wij de achterstanden waarmee mensen met ernstige psychische aandoeningen te kampen hebben, zoveel mogelijk wegwerken door werk te maken van de ambitie ‘een derde meer herstel’