Tijd voor concrete actie!!

Filename Tijd-voor-concrete-actie.pdf
filesize 89.06 kB
Version door remmers van veldhuizen
Date added 30 november 2016
Downloaded 246 times
Category Ambulantisering

De laatste maanden duikelen de rapporten over elkaar heen, dat er meer bedden kunnen en moeten worden afgebouwd en dat ambulantisering de gewenste trend is, mits de ambulante opbouw versneld en verbeterd wordt.