Verslag Vervolgconferentie Over de Brug

Filename Over-de-brug.pdf
filesize 36.33 kB
Version door ronald van gool
Date added 30 november 2016
Downloaded 79 times
Category Landelijke bijeenkomsten

Op 21 september jl. vond onder leiding van dagvoorzitter Pauline Meurs een succesvolle invitational conference plaats over wat er allemaal gebeurd is sinds het verschijnen van het Plan van aanpak Over de Brug.