Voortgang ontwikkeling nieuwe FACTs

Filename Nieuwe-FACTs-CCAF.pdf
filesize 33.07 kB
Version 1
Date added 30 november 2016
Downloaded 85 times
Category Nieuwe schaal - audit

Na een training in het afnemen van de nieuwe FACTs, zijn in maart de eerste auditoren begonnen met proefaudits met de nieuwe schaal. Menno Moraal en Michiel Bahler hebben daarbij meegekeken om een goed beeld te krijgen van de werkzaamheid van de verschillende onderdelen uit nieuwe schaal.