Algemene Ledenvergadering in combi met Platform FACT

Datum: 17 sep 2021 - Tijdstip:10:00 / 12:30 - Plaats:

Bijzonderheden

Op vrijdag 17 september vindt via Zoom de 2e Algemene Ledenvergadering in combi met Platform FACT van 2021 plaats.

Fact blijft in beweging. Het werken in fact is in 2021 anders dan in 2008.
Onze omgeving verandert ook en wij veranderen mee wel elke keer met hetzelfde doel; om goede behandeling, begeleiding en ondersteuning te blijven bieden aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, outreachend in de nabije omgeving of wijk.
Welke volgende stap moeten/willen we maken in 2022 om het doel verder te willen blijven realiseren?
Denk met ons mee tijdens de digitale ledenvergadering in combi met Platform Fact op a.s. vrijdag 17 september om 10.00 uur.
 
Wij hopen op een grote opkomst! Zie programma en link hieronder.
“Topic: Algemene Ledenvergadering in combi met Platform Fact 
Time: Sep 17, 2021 10:00 AM Amsterdam
 
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 863 4578 1197
Passcode: 996042″
 
Hartelijke groet, bestuur F-act Nederland
 
Ps kan je niet aansluiten en wil je wel je ideeën/knelpunten etc. delen? Mail ze dan naar info@f-actnederland.nl
PROGRAMMA
10.00-10.30 uur Digitale Algemene Ledenvergadering F-ACT Nederland (voorzitter: Elsbeth de Ruijter)
– welkom
– rondje regio
– indruk van de leden rondom Fact Congres 3 juni (inhoud van de discussie, welke ervaringen opgehaald?)
– bestuursleden Marcel Hilwig en John Jongejan bespreken met leden de link naar nieuw Fact Handboek, hoe moet die eruit komen te zien (evt. aantal modellen laten zien en uit laten kiezen)? F-ACT Nederland bestaat 10 jaar, we halen vooral op. ‘Waar moet het heen met Fact?’,
  wat we missen en zeker zouden willen hebben in het nieuwe Fact’.
10.30 – 12.30 uur Digitale Platformvergadering Fact (voorzitter: Hans Kroon)
– 10.30 – 10.40 uur mededelingen/nieuws
– 10.40 – 10.45 uur kleine pauze
– 10.45 – 11.35 uur 
Pilot EPA‘: GGZ Friesland geeft van 10.45 tot ca. 11.15 uur een ‘lezing’ over ‘Pilot EPA’.
Aantal gemeentes werkt samen met ggz, in 1 regio zelfs met een fact team waarbinnen fact ggz en fact verslavingszorg volledig geïntegreerd zijn. Samenwerking bestaat uit de detachering van een aantal medewerkers vanuit het sociaal domein in het Fact team. De 1e evaluaties laten
hele positieve resultaten zien.
+ tot 11.35 uur tijd voor interactie over deze EPA pilot.
– 11.35 – 12.15 uur 
‘Pilot met sociale domein’ vanuit Fact Jeugd Groningen Drenthe
Sinds najaar ’20 is er in de FACT-jeugd teams van Groningen, Assen en Hoogeveen een medewerker van de gemeente vast lid geworden van het team. Deze nieuwe werkwijze is onderdeel van de pilot. Er wordt al enige jaren met verschillende zorgorganisaties en disciplines samengewerkt 
in FACT-jeugdteams. Uit gesprekken bleek dat de afstand tussen teams en gemeente groot is. Het kan vaak lastig zijn om de juiste persoon binnen de gemeente te benaderen en kennis over de voorzieningen van de gemeente is onvoldoende bekend binnen de teams. Vanuit hun rol ervoeren 
de gemeenten juist dat het moeilijk is hun verantwoordelijkheid en betrokkenheid te kunnen tonen bij FACT cliënten. Tot slot roept de financiering van FACT jeugd al enkele tijd discussie op. 
De nieuw toegevoegde gemeentemedewerker denkt kritisch mee over de duur en de zwaarte van de geboden hulptrajecten, en fungeert daarnaast als bruggenbouwer tussen de teams en de gemeente.
 
Het doel van de uitbreiding van het FACT jeugdteam? Sneller en effectiever met elkaar werken aan het maatschappelijk herstel van gezinnen. Het idee is dat je eerder verschillende disciplines in het traject betrekt en dus beter integraal samenwerkt. Daardoor kunnen we – zo is de gedachte – 
eerder overschakelen op lichtere hulp en de behandeling binnen het FACT traject verkorten. Dankzij de pilot kan de gemeente eerder meedenken over welke mogelijkheden zij verder kunnen bieden ter ondersteuning. Concreet gezegd worden zaken als schuldsanering, huisvesting, huishoudelijke 
hulp of voedselbank allemaal eerder geregeld en kan de daadwerkelijke behandeling effectiever worden ingezet. Voor de teams is het bovendien leerzaam om te zien hoe en op welke gebieden je allemaal kunt samenwerken met de gemeente. Zo kunnen bijvoorbeeld zorg of regelingen effectiever 
worden ingezet, vaak tegen minder kosten.
De eerste resultaten van de pilot zijn veelbelovend. Wel benoemen teamleden ‘communicatie’ en ‘rolverdeling’ als uitdagingen. De pilot heeft een doorlooptijd van twee jaar. Door de samenwerking met de gemeente zijn deuren opengegaan die we anders nooit hadden open gekregen.
 
– 12.15-12.30 uur
Afronding met vooruitblik naar volgende keer (april en oktober) in 2022.