Fact Webinar 'palliatieve zorg in de ggz' olv Koen Westen

Datum: 21 apr 2023 - Tijdstip:10:30 / 12:00 - Plaats:

Bijzonderheden

Cliënten met een zorgindicatie Ernstige Psychiatrische Aandoeningen blijken gemiddeld genomen jonger komen te overlijden, andere hulpbehoeften te hebben in de palliatieve fase en de noodzakelijke palliatieve zorg niet of onvoldoende te ontvangen. Met de toenemende ontwikkeling van generalistisch werkende FACT-teams op wijkniveau zullen meer FACT-medewerkers te maken krijgen met cliënten die vanwege leeftijd, somatische aandoeningen en/of middelengebruik in de fase van palliatieve zorg komen. Enkele FACT-teams in Nederland hebben een toename van het aantal ‘plotselinge’ overlijdens reeds ervaren en zijn gestart met de implementatie van palliatieve zorg (omdat het eigenlijk niet zo plotseling was, achteraf gezien….). Tijdens deze webinar wordt uitleg gegeven over palliatieve zorg, palliatieve zorg in de ggz/vz en de praktische toepassing ervan in FACT-teams. Uiteindelijk staan we voor kwaliteit van leven én sterven.