Platform Fact met thema 'gezinsperspectief FACT'

Datum: 13 sep 2024 - Tijdstip:14:35 / 16:20 - Plaats:

Bijzonderheden

Platform FACT van vrijdag 13 september van 14.35-16.20 uur

Thema: gezinsperspectief FACT

– Opening door voorzitter Platform FACT – Hans Kroon (5 min)

– Ervaringen van familieleden, zie hieronder de beschreven knelpunten van bestuurslid Saskia van Dalen als familie-ervaringsdeskundige wat ook besproken wordt met andere sprekers (15 min).

– Bestuurslid Matty van Loon introduceert Jan van der Biezen, syteemtherapeut bij Amarant over systemisch werken bij FACT (30 min)

– Voorzitter Platform Fact Jeugd en bestuurslid Nynke Frieswijk introduceert 2 sprekers van GezinsFact Pluryn te weten Ans Dekker, Regiebehandelaar/GZ-psycholoog bij GezinsFACT Gelderland West en Anouk ten Barge-Brons, regiebehandelaar/gz-psycholoog van GezinsFACT Twente (30 min)

  • Discussie (15 min) en sluiting.

Knelpunten bij punt 2:

Zorg voor een naaste met psychische problemen is vaak zwaar en belastend. Doordat naasten zeer betrokken zijn en ongerust zijn over het verloop van de ziekte, kunnen zij emotioneel en verontrust op (nieuwe) behandelvoorstellen reageren. Dit zou tot een verwijdering of zelfs een conflict tussen behandelaar en naasten kunnen leiden. Naasten worden graag serieus genomen!

Omdat er vaak problemen worden ondervonden op het gebied van werk, geld, huishouden etc. is ondersteuning gewenst. Ondersteuning vanuit het behandelteam bestaande uit o.a. een spv’er, jobcoach, maatschappelijk werker en een woonbegeleider is op papier geregeld. Door onderbezetting en/of personeelsverloop komt veel van de ondersteuning op het bordje van de naasten terecht, die vaak al overbelast zijn.

De naasten lopen tegen een muur van bureaucratie op en krijgen te maken met de Wet op de Privacy. Denk aan het aanvragen van een uitkering, het regelen van verzekeringskwesties (ontstaan door het aanrichten van schade in een psychotische periode). 

De ondeskundigheid van gemeenteambtenaren, voor alles een apart loket en de lange wachttijden aan de telefoon.

De bereikbaarheid van het behandelteam. Vaak ontstaan problemen in het weekend of in de avonduren. Het behandelteam is bereikbaar tussen 9 en 5. De crisisdienst treedt alleen op in extreme gevallen.

Aandachtspunten:

. Overleg behandelteam/naasten. Hoe vermijd je een conflict?

. Bereikbaarheid team. Wie neemt het over na kantoortijd en in het weekend?

. Inzet team (maatschappelijk werker, jobcoach, woonbegeleider). Hoe kun je de naasten zoveel mogelijk ontlasten?

. Inschakelen buurtteam bij aanvragen gemeentelijke voorzieningen en hulp bij juridische kwesties.