24 maart ’22: Fact JR Jeugd congres (in combinatie met Resourcegroepen)

Frits&Gijs organiseert in samenwerking met FACT Nederland vanuit de Maassilo in Rotterdam het Congres FACT- Jeugd in combinatie met Resourcegroepen (FACT-JR)

Jongeren en jongvolwassen met complexe hulpvragen komen steeds meer in de knel. Er dreigt een generatie te ontstaan met multipele en complexe vraagstukken. Zoals achterstanden op school, eenzaamheid, huiselijk geweld, toename van online pesten, meer residentiële opnames en gebrek aan perspectief of zicht op een vaste baan. Kortom er is urgentie om extra aandacht te besteden aan deze jonge generatie.

Met dit landelijke congres willen we aandacht vragen voor deze specifieke doelgroep en veelbelovende wetenschappelijk bewezen methodieken en best-practices demonstreren, zoals FACT- Jeugd in combinatie met Resourcegroepen (FACT-JR). Maar denk ook aan Eigen Kracht-conferenties, jouw ingebrachte mentor (JIM) en andere veelbelovende zorgvormen, methodieken en projecten.

We willen eigen regie van jongeren stimuleren. Familieleden, vrienden en naastbetrokken actief betrekken. Meer aandacht geven aan vroegdetectie en preventie bij jongeren. Transities naar het volwassenencircuit voorkomen, en als ze onvermijdelijk zijn, deze goed begeleiden door middel van een warme overdracht, met een resourcegroep.

Het congres is interessant voor hulpverleners van jongeren van 12-23 jaar met multipele en complexe vraagstukken op meerdere levensgebieden, zoals scholing, huisvesting en financiële, verslavings- en psychiatrische problemen. Maar het is ook interessant voor de jongeren zelf, hun ouders, gezins- en familieleden, vrienden en anderen naastbetrokkenen.

Het bestuur van Vereniging F-ACT Nederland is de initiatiefnemer van dit congres. Dit jaar zijn we te gast bij YOUZ, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Rotterdam. Het congres wordt uitgevoerd en georganiseerd door Frits & Gijs. Daarnaast werken we nauw samen met o.a. Stichting RACT Nederland, het Trimbos-instituut (landelijk onderzoek), Branches gespecialiseerde zorg voor jeugd (BGZJ), De Nederlandse GGZ, de Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) en diverse vooruitstrevende GGZ-Jeugd-instellingen, etc.

https://fritsengijs.nl/online-congres-fact-jr/