Belangrijke data:

24 maart Fact JR Congres in Maassilo Rotterdam*
1 april Algemene Ledenvergadering in combinatie met Platform Fact (digitaal)
4 april Fact Webinar ‘wel of niet certificeren van ambulante teams?’ (digitaal)
17 juni Fact Webinar (digitaal) – thema volgt in april
22 september Landelijk FACT Congres met thema ‘Passende zorg binnen Fact’ bij GGZ Breburg te Tilburg

*Met dit landelijke congres willen we aandacht vragen voor deze specifieke doelgroep en veelbelovende wetenschappelijk bewezen methodieken en best-practices demonstreren, zoals FACT- Jeugd in combinatie met Resourcegroepen (FACT-JR). Maar denk ook aan Eigen Kracht-conferenties, jouw ingebrachte mentor (JIM) en andere veelbelovende zorgvormen, methodieken en projecten.