Dag 2 – EAOF Congres 2023

EAOF congres 2023 in Leuven (België): dag 2

België is een complex federaal land met een nationale regering, regionale regeringen (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) en gemeenschapsregeringen (Vlaamse, Waalse en Duitse). Bevoegdheden met betrekking tot de geestelijke gezondheid zijn verdeeld op het federale niveau (elke Belg heeft recht op dezelfde kwalitatieve zorg) en op het gemeenschapsniveau dat ‘persoonsgebonden materies’ beheert. Hieronder vallen cultuur, onderwijs, tewerkstelling, welzijn en ambulante ggz (althans de centra voor geestelijke gezondheidszorg). In tegenstelling tot Nederland heeft België in deze complexiteit wel een nationaal geestelijke gezondheidszorg beleid ontwikkeld: nl. gezien de prevalentie van psychisch lijden komen we er niet met meer ggz professionals, maar moeten we een publieke ggz ontwikkelen.

De federale minister van volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, kwam zijn beleid toelichten. Hij sprak bijna een uur, zonder sheets en met enkele nota’s op een vel papier. En wat hij vertelde was over de hele lijn zinvol. Ik zag menig jaloerse Nederlandse collega. Ik was fier Belg te zijn.

Daarna spraken Bernard Jacob en Sarah Morsink. Zij presenteerden de maatregelen rond artikel 107 (afbouw van bedden en ontwikkeling van outreachende teams) en de conventie voor eerste lijn zorg (voor het eerst wordt psychotherapie gedeeltelijk door de zorgverzekering terugbetaald op voorwaarde dat de psychologen werkzaam in een provincie de middelen op basis van principes van een publieke zorg te besteden — een regiobudget). Niet alles gaat goed in de Belgische ggz. Maar er wordt aan de weg getimmerd.

De rest van het programma was overvol met parallelle workshops (o.a. van het waardenetwerk van Nederlandse GGZ) en inspirerende verhalen uit de Scandinavische landen. Ook was er een bijdrage over FACT in ecosystemen.

Sommigen hadden gekozen voor een parallel programma waarbij een bezoek kon worden gebracht aan regionale zorgnetwerken in Leuven, Antwerpen en Namen. De ervaringen waren wisselend. Sommigen werden geïnspireerd door de uitgebreidheid en creativiteit van netwerken over de grenzen van ggz en het maatschappelijk domein. Anderen zagen vooral nog oude, vaak institutionele ziekenhuispsychiatrie (80% van het budget in België).

De dag sloot af met een spetterend feest tussen de koperen biertonnen van de Stella Artois fabrieken.

Door bestuurslid F-ACT Nederland Philippe Delespaul