EAOF Congres 2023

Zo’n 500 deelnemers, zelfs van landen buiten Europa waren vertegenwoordigd. Waar FACT bij het eerste congres in 2011 nog vooral een Nederlandse missie was, was dit model inmiddels veel breder over Europa verspreid, nog wel het meest in de Scandinavische landen die op het congres vele bijdragen hadden over praktijk en onderzoek rond FACT. In elk van de landen realiseerde men zich het belang van de koppeling met wat we in Nederland het sociaal domein noemen. Afhankelijk van het landelijk stelsel en de historie van samenwerking werd die koppeling steeds iets anders gemaakt. Zo is in Noorwegen van overheidswege bepaald dat elk FACT-team een stevig gemeentelijk aandeel heeft. Hoe de samenwerking tussen ggz en sociaal domein ook werd ingevuld, het verbinden van financiën, waarden, manier van werken en registreren vergde leiderschap, creativiteit en doorzettingsvermogen. Voer voor nuttige uitwisseling tijdens het congres.

Door bestuurslid F-ACT Nederland Hans Kroon