F-ACT Inspiratieprijs d.d. 6 juni ’19

FACT Inspiratieprijs 2019 alias

de Ronald van Gool prijs

Podium voor innovatie

F-ACT Nederland had i.s.m. de congrescommissie van GGZ Drenthe voor de eerste keer de FACT inspiratieprijs georganiseerd op het F-ACT Congres d.d. 6 juni 2019 te Assen. Deze prijs daagt uit om zorginhoudelijke vernieuwingen, best practices en/of parels ontwikkeld of ingezet door gecertificeerde FACT teams in te zenden en mee te dingen naar de FACT inspiratieprijs 2019 oftewel de Ronald van Gool prijs.

Er waren 15 enthousiaste inzendingen binnengekomen van teams die allen trots waren op een project waar zij zich mee bezighouden/ontwikkeld hebben. Het was dan ook een lastige keuze voor de jury door al het enthousiasme en de goede inspirerende ideeën maar uiteindelijk waren er drie inzendingen genomineerd voor de FACT inspiratieprijs 2019. Deze 3 genomineerde inzendingen presenteerden hun inzending op het FACT congres in Assen op donderdag 6 juni 2019 in een deelsessie. De uiteindelijke winnaar werd door stemming gekozen door het aanwezige publiek. De jury heeft toegezien dat alles rechtmatig verliep.

De winnaar van de FACT inspiratieprijs is aan het eind van het FACT congres plenair bekend gemaakt en heeft haar presentatie plenair in de grote zaal nogmaals gehouden. De hoofdprijs is gewonnen door een wijkteam OudWest van Mentrum/Arkin vertegenwoordigd door Ferdinand Schut (SPVer) en Sarah Houtkooper (cliënt/kunstenaar met de bijnaam Miss Understood). Zij hadden in een creatief ‘’één-tweetje’ de muren van de vestiging van kunstwerken voorzien wat ook een belangrijke bijdrage had betekend aan het herstelproces van Sarah. De tweede prijs is gewonnen door door FACT team van Mentrum/Arkin aan de Baarsjesweg Bos- en Lommer in Amsterdam, de pitch werd gehouden door gz-psycholoog Alain Vasbinder en psychiater Nina Silvester, zij vertelden over het Ontregelproject dat zij binnen Arkin bij FACT Mentrum uitvoeren, mede met instemming van VWS. Met als nu al de prachtige uitkomst dat het schrappen van ‘nodeloze regels’ per medewerker per dag een winst van 50 minuten extra tijd voor cliënten en onderling overleg oplevert en met groot enthousiasme op de werkvloer als gevolg. De derde prijs is door het FACT team van psychiater Maarten Bak gewonnen, hij presenteerde een nieuwe organisatie van de GGZ zoals vorm gegeven bij zijn FACT 3 team van Mondriaan Maastricht waarbij van de generalistische zorg als basis wordt uitgegaan en de specialistische zorg aansluit. De prijzen van € 350,- , €  750,- en € 1.500,- zijn vrij te besteden door de FACT teams.

Ook op het volgend FACT Congres van 24 september 2020 bij GGZ NHN worden deze 3 prijzen opnieuw uitgereikt. Dus teams hou de mailbox in de gaten wanneer er vanuit info@f-actnederland.nl een nieuwe oproep wordt verzonden!