F-ACT Nederland    (een vroege Sinterklaasrijm door bestuurslid John Jongejan)

Ik hoorde een dichter zeggen, een mooi mens dat is de diagnose

zoals bij FACT voor alle groepen van LVB, jeugd of psychose.

Tot in de verste uithoek is er een FACT-team

in elke stad zijn er kleurrijke cliënten bovendien.

FACT is als een kameleon en als een muurblom

maar het past zich niet aan iedere norm.

FACT heeft tienduizenden mensen veel gebracht

niet alleen behandeling maar ook werk en herstel.

Geloof in eigen regie en kracht

bijzonder is het allemaal wel.

In Amerika uit nood bedacht

de mens behandelen in zijn eigen omgeving is het doel.

Op elke diagnose weet een FACT-team wat te doen

samen met belangrijke anderen

begeleiden ze verandering in hoofd en handen.

Met al die behandelplannen op de meeste dagen

maakt het hart van een FACT-team het verschil bij al die hulpvragen!