FACT sheet PVP

Behandelt of begeleidt u cliënten met een Voorwaardelijke Machtiging? Weten zij dat een patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) hen kan ondersteunen?

 

Alle ggz-patiënten met een voorwaardelijke machtiging hebben op basis van art. 14a Wet Bopz recht op ondersteuning van een pvp.

 

Cliënten met een voorwaardelijke machtiging kunnen de pvp o.a. vragen:

  • Ik vind dat ik geen gevaar vorm, ik heb dus geen VM nodig. Wat nu?
  • Ik heb geen inspraak in mijn behandelingsplan, mag dat?
  • Ik ben het niet eens met de voorwaarden, wat kan ik doen?
  • Wat gebeurt er als ik me niet aan de voorwaarden houd?
  • Kan ik van behandelaar veranderen?

 

Medewerkers van de instelling en de pvp kunnen cliënten informeren over het recht op ondersteuning. Medewerkers van de ggz en pvp’en hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om cliënten te wijzen op het recht op ondersteuning. In de praktijk blijkt het voor de pvp moeilijk te zijn om deze groep ambulante cliënten te bereiken.

 

Om deze cliënten toch zo goed mogelijk te kunnen informeren en daarmee de ondersteuning te kunnen bieden waar zij recht op hebben, heeft de Stichting PVP een factsheet ontwikkeld. In het factsheet wordt o.a. kort en bondig uitgelegd wat een Voorwaardelijke Machtiging precies inhoudt, hoe de aanvraag in zijn werk gaat, of en hoe een cliënt kan overleggen over voorwaarden en behandeling, hoe de gang naar de rechter verloopt en hoe een pvp de cliënt kan ondersteunen.

 

Wilt u dit factsheet binnen uw team verspreiden, zodat medewerkers de informatie kunnen verstrekken aan de bedoelde cliënten?

De factsheets zijn te downloaden op de website van de Stichting PVP,  maar ze zijn ook, gratis, te bestellen via secretariaat@pvp.nl

Hebt u meer suggesties voor het informeren van cliënten over de ondersteuningsmogelijkheden van de pvp? Neemt u dan contact op met de pvp in uw instelling of met Hellen Köhler van de Stichting PVP, h.kohler@pvp.nl    –   030-2718353.