Fact Webinar 4 april: Wel of niet certificeren van ambulante teams?

Het bestuur van vereniging F-ACT Nederland nodigt u graag uit voor een discussie zoals aangekondigd in onze brief van 13 januari 2022.

Onderwerp: wel of niet certificeren van ambulante teams

In ons land is een mooie en zeer noodzakelijke beweging gaande in de zorg voor mensen met Ernstige Psychiatrische Aandoeningen. Er wordt toenemend samengewerkt met het sociaal domein, er worden geïntegreerde teams gevormd waarin collega’s van het sociaal domein participeren, er worden teams gevormd waarin de voormalige specialistische centra geïntegreerd worden met Fact teams.

Dit leidt tot nieuwe namen: wijkteams, GGZ teams, buurtteams, volwaardig leven teams….. En zijn dit dan geen factteams meer? En heeft certificering dan geen zin meer?

Wij gaan graag met elkaar hierover in gesprek.

Datum: maandag 4 april van 17.00 uur tot 18.30 uur, digitaal 

Genodigden: F-ACT Nederland leden, cliëntenraden en familieraden en bestuurders/directie

Programma

  • Aanleiding, schets geschiedenis zorg voor mensen met EPA, huidige dilemma
  • Praktijkcasus: waarom twijfel over wel of niet certificeren?
  • Ccaf: korte toelichting huidige certificering
  • In gesprek met aanwezigen over dilemma’s, verbetermogelijkheden etc.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via info@f-actnederland.nl – een link voor deze Zoom bijeenkomst volgt dan per mail.

Graag tot ziens op 4 april!

Namens het Fact bestuur, Elsbeth de Ruijter