Fietstocht Verona – Maastricht – ivm jongeren met EPA die nog niet juiste behandeling hebben

Op 7 september jl. vertrokken deze acht collega’s van de Bascule (academische kinder- en jeugdpsychiatrie) en Spirit (specialistische jeugdzorg) om vanuit het EAOF congres in Verona in 9 dagen terug te fietsen naar Maastricht. Een fantastische tocht, 1100 km lang, dwars door de Alpen, wolkenbreuken trotserend maar vooral genietend van de uitzichten en het teamwork. Zij fietsten deze tocht om aandacht te vragen voor jongeren met ernstige psychische problemen voor wie wij nog niet de juiste behandeling hebben.

Zij hebben geld opgehaald voor onderzoek,en dat is gelukt, met hun tocht hebben zij ruim 30.000 euro opgehaald! Het geld zal besteed worden om onderzoek te doen naar de effectiviteit van de G-Moji app, een tool die wij gaan inzetten om de behandeling voor jongeren met complexe gedragsstoornissen of forensische problematiek te verbeteren. Het is één van de innovaties van Garage2020, een landelijk netwerk van werkplaatsen waar gezocht wordt naar vernieuwing voor de jeugdhulp (www.garage2020.nl).

Er gebeurt al veel in de samenwerking tussen Spirit en de Bascule, op het EAOF congres gaven drie samengestelde teams presentaties, nl. het team van de gesloten jeugdzorg, het forensisch f-act team (de Forensische Formatie) en de Vliegende Brigade (een team dat behandeling biedt in verblijfsgroepen van de jeugdzorg). In de presentaties kwam helder naar voren hoe de jeugdzorgmedewerkers vaak een andere insteek hebben om jongeren te bereiken en te motiveren en daardoor een veel betere basis kunnen leggen voor een behandeltraject.

De donaties voor het onderzoek waar de fietsers voor gereden hebben zijn binnen gekomen via het fonds Onze HOOFDzaak. Het is opgericht omdat wij vinden dat juist kinderen en jongeren met zeer moeilijk behandelbare problemen topzorg verdienen. Onze HOOFDzaak is met hulp van Stichting Steun Emma opgericht, waarmee we ook de ervaring vanuit het kinderziekenhuis in het Amsterdam UMC gaan inzetten om tot nog meer verbetering en innovatie in de zorg voor onze kinderen, jongeren en gezinnen te komen. Kijk ook op www.onzehoofdzaak.nu.