Gedicht: De stille kracht – door John Jongejan

De stille kracht 
Warm genezend heden
Woest gevreesd verleden
Serene morgen daar heb je voor gestreden
Voor deze kalme veilige dag van vandaag
Ook al had je vroeger veel zware zorgen

Desondanks heb je toch nog een eigen lach
Eens waren de kleren die je droeg niet van jou
Eens had je geen eigen jas en was het bitterkoud
Eens at je van de straat en was je zo moe
Eens behoorde het bed waar je in sliep
aan een ander toe

Het leven moest en moet geleefd worden
Het leven moest en moet gevoeld worden
Het leven moest en moet bevochten worden

Maar die stille kracht die was alleen van jou
Je wist
Het zou goed komen
Want die stille kracht bracht je verder dan je ooit
denken zou
Mooier dan je mooiste dromen
Door jouw stille kracht heb je het verder dan je
eigen verwachte horizon gebracht
Verder dan je had gedacht

De stille kracht in de rustige uren van deze dag
Dat wordt zo een intense beleving en daardoor
een eerlijke overwinning
Van al die tijd die jij alleen geleefd gevoeld en
bevochten hebt
Zo kom je tot de pure bezinning
Dat alleen jijzelf een persoon een individu
Zo ongewoon
De sleutel tot je eigen geluk hebt