Generieke Module Dwang en Drang in consultatiefase

Momenteel staat de herziene module Dwang en Drang bij AKWA online voor consultatie. Belangrijke aanpassingen ten opzichte van de vorige versie betreffen de nieuwe Wet verplichte ggz en er is veel meer aandacht voor preventie van dwang door middel van Assertieve Zorg. Deze term vervangt de oude term bemoeizorg. In de generieke module wordt beschreven dat assertieve zorg, o.a. door de FACT teams, een onderdeel is van de reguliere werkzaamheden in de ggz. Wil jij meelezen en feedback geven op de vernieuwde versie van de generieke module Dwang en drang? Neem dan contact op met je beroeps- of branchevereniging. Patiënten en naasten worden ook van harte uitgenodigd te reageren, dat kan via patiëntenvereniging MIND. Mocht je geen bericht ontvangen van je beroeps- of belangenvereniging, dan kan je altijd contact op nemen met Akwa GGZ via ggzstandaarden@akwaggz.nl.