Infosheet Ervaringsdeskundigheid in multidisciplinaire zorgteams

Ervaringsdeskundigen maken veelal onderdeel uit van multidisciplinaire zorgteams.
Een modelgetrouwe uitvoering van FACT vereist bijvoorbeeld 1,2 fte aan ervaringsdeskundigen (2016 CCAF). Hoe de inzet van ervaringsdeskundigheid in teams vorm krijgt verschilt en roept nogal eens de vraag op hoe deze inzet onderscheidend maar wel in samenhang met de andere disciplines kan zijn.
De ervaringsdeskundige in een multidisciplinair team maakt ruimte voor het persoonlijke herstelproces van cliënten en voor de inrichting van herstelondersteunende zorg.
De term ervaringsdeskundigheid reserveren we voor de beroepsmatige inzet ervan ten behoeve van herstel en herstelondersteuning.

Zie download: Infosheet-Ervaringsdeskundigheid-in-mz_web.pdf (546 downloads )