Invitational Conference “Expertise en Regionalisatie”

Op 30 augustus is er met Altrecht, Lucertis en GGNet bij de Bascule een Invitational Conference georganiseerd, “Expertise en Regionalisatie”.

 

De Bascule is een academische kinder- en jeugdpsychiatrische instelling in Amsterdam. Er wordt een slag gemaakt om met ambulante regioteams van specialisten, de specialistische zorg dichtbij cliënten en hun naasten, scholen, lokale jeugdteams en collega organisaties te kunnen bieden. Hoe zorg je ervoor dat je expertise behoudt en ook verder door kan ontwikkelen? Collega’s van Altrecht, Lucertis, GGNet en de Bascule kwamen een middag bij elkaar. Zij gaven korte presentaties over hun ervaringen met het bieden van meer wijk- of regiogerichte zorg en gingen het gesprek aan over keuzes die gemaakt werden om expertise te behouden en dilemma’s waar nog oplossingen voor gezocht werden. Wij delen graag een aantal ervaringen.

 

  1. Eén van de ervaringen was dat het neerzetten van wijkteams of regioteams, met collega’s vanuit verschillende expertises, ervoor gezorgd heeft dat cliënten sneller in zorg komen en je niet meer vastloopt in de interne verwijzingen. Teams zijn beter instaat de juiste expertise in te zetten en zelf flexibele oplossingen te zoeken voor wachttijden. Er ontstaat meer eigenaarschap, wat bv ook heeft geleid tot de ontwikkeling van een innovatief aanbod van groepsbehandelingen.

 

  1. Een tweede punt dat opviel is dat iedereen zoekt naar de juiste vorm om een netwerk van specialisten op een expertisegebied met elkaar te verbinden, en toegankelijk te maken voor de rest van de organisatie. Toegankelijkheid van de experts is cruciaal. De naam van de expert, expertisegebied, telefoonnummer en foto moeten snel bij de hand zijn via het intranet, dan kan expertise ook echt laagdrempelig organisatiebreed ingezet worden. Toegankelijkheid is ook sterk verbonden met enthousiaste “trekkers” die er echt plezier in hebben om hun expertise op de diverse plaatsen in de organisatie uit te dragen en bereikbaar te zijn voor hun collega’s in andere teams.

 

  1. Plezier is sowieso een belangrijke succesfactor. Zorg ervoor dat “Specialistenleiders” of “Expertisegroepleiders” elkaar kunnen ontmoeten en uitdagen. Geef hen de ruimte om hun “expertise netwerk”, dat dwars door de organisatie loopt, goed op te bouwen. Zoek het juiste evenwicht tussen enerzijds wel een heldere keuze maken als organisatie die past bij je visie, maar medewerkers ook zelf genoeg ruimte te bieden om er invulling aan te geven.

 

  1. Het is helder dat iedere organisatie een eigen vorm kiest van regioteams en specialistische teams, die enerzijds past bij de visie, maar zeker ook bij de grootte van de organisatie en het aantal cliënten dat in behandeling is. Deze cijfers moeten goed in beeld gebracht zijn. Het is belangrijk om voldoende medewerkers te hebben om een regioteam goed te kunnen laten functioneren. Dat kan grenzen stellen aan het aantal medewerkers dat je kan plaatsen in specialistische teams. Tegelijkertijd is het cruciaal dat specialisten voldoende cliënten blijven zien in hun expertisegebied, zo blijven zij zich ontwikkelen. Organisaties zoeken oplossingen met deze achtergrondinformatie.

 

  1. Als laatste punt is het helder dat het voor medewerkers en voor de organisatie als geheel, een pittige investering is om deze ontwikkeling door te maken. Het is een veranderingsproces, waarbij het cruciaal is om goed te weten en te communiceren welk probleem er opgelost moet worden en of de keuze die je maakt als organisatie de meest passende keuze is. Hoe gaat het eruit zien voor cliënten? En wat betekent het voor je medewerkers?

 

Wij hebben de middag als inspirerend ervaren en nemen zeker suggesties mee. Wij willen de collega’s van Altrecht, Lucertis en GGNet bedanken voor hun komst naar de Bascule in Amsterdam en het delen van hun ervaringen,

 

Nellieke de Koning, bestuurder van de Bascule en bestuurslid van F-ACT Nederland