Oproep deelname onderzoek Resource Groepen in FACT-zorg

In september 2017 is er een groot effectenonderzoek gestart naar de toegevoegde waarde van Resource Groepen in FACT-zorg. Hiervoor werken negen klinische instellingen (Altrecht, Antes, Arkin, Bavo Europoort, GGZ Breburg, GGZ Centraal, GGZ inGeest, GGZ Noord-Holland-Noord en Lentis), verschillende universiteiten en het Trimbos Instituut samen om met behulp van een randomised controlled trial de effectiviteit, de kosten en de implementatie van de RG- methodiek te onderzoeken, en te vergelijken met gebruikelijke FACT-zorg. De vele (internationale) aandacht die er momenteel is voor de Resource Groepen-methodiek, de eerste pilot ervaringen in Nederland en het enthousiasme van getrainde hulpverleners wijzen erop dat het een veelbelovende aanpak is. Wetenschappelijk onderzoek en meer inzicht in de werkzame elementen van de methodiek is echter van essentieel belang om de methodiek breed te implementeren. Er is nog plek voor een aantal teams om hieraan bij te dragen! Bij interesse en voor meer informatie kunt u zich wenden tot Cathelijn Tjaden: ctjaden@trimbos.nl.

Een Resource Groep (RG) bestaat uit mensen die de cliënt zelf heeft uitgekozen uit het informele (familie, vrienden, buren, etc.) en formele steunsysteem (zoals sociaal wijkteam, job coach, GGZ). De RG komt gemiddeld eens per 3 maanden een uur samen. Het belangrijkste kenmerk van de RG is eigenaarschap en regie van de cliënt. De cliënt is- in samenwerking met de behandelaar- de beoogde regisseur, bepaalt wie er in de groep komt, wat de behandeldoelen zijn, hoe de RG heet, en waar en wanneer de RG samenkomt. In gestructureerde RG-bijeenkomsten worden de behandeldoelen vervolgens besproken, evenals de rol die elk RG-lid kan vervullen om bij te dragen aan het behalen van de doelen. Hiermee vormt de Resource Groep mogelijk een methode om in de zorg en ondersteuning voor mensen met psychische aandoeningen: (1) belangrijke naasten structureel te betrekken, (2) eigen regie en empowerment te stimuleren; (3) continuïteit in de zorg te bevorderen; en (4) gelijkwaardige samenwerking tussen verschillende hulpbronnen te realiseren.

Geschreven door Cathelijn TjadenOproep