Resourcegroepen

De methodiek van de resourcegroepen in Nederland neemt een vlucht. In veel FACT-teams wordt er mee gewerkt. Dit past goed in de visie van de Netwerkpsychiatrie en geeft de cliënt en zijn omgeving hun regie terug. Er zijn al talloze voorbeelden waarbij het goed werkt bijvoorbeeld in de klinische setting, bij verslaving en ook bij jeugd.

De resourcegroepenmethodiek is erop gericht de autonomie van mensen te versterken en hen in staat te stellen zelf weer regie (naar vermogen) te voeren over de uitdagingen in hun leven. Om dit te realiseren, ontvangen zij ondersteuning van een professionele ‘regie-ondersteuner’ die de doelen van de hulpvrager en (het herstellen van) de relatie met zijn netwerk centraal zet. Deze methodiek biedt een gestructureerde aanpak voor het ondersteunen van cliënten bij:

  • het zelf formuleren van problemen, prioriteiten en oplossingen en deze te vertalen naar korte en lange termijndoelen
  • het zelf in kaart brengen van mogelijke resources, zoals het eigen informele netwerk
  • het zelf vormen van een resourcegroep (steunsysteem) door het activeren van resources:

o   het contact leggen met de resources uit het eigen informele netwerk

o   het eventueel bespreken en aangaan van onderliggende spanningen (expressed emotions)

o   het betrekken van informele zorg uit de wijk en formele zorg om de nog openstaande vragen op te pakken

  • het zelf organiseren van een resourcegroep-bijeenkomst waarin

o   met de cliënt en zijn resources wordt bekeken hoe de vragen van de cliënt opgepakt kunnen worden

o   de resources uit het netwerk kunnen aangeven wat wel en niet verwacht kan worden van hun inzet

De resourcegroep bestaat uit een groep mensen, uitgekozen door de cliënt, die voor de cliënt belangrijk zijn en die kunnen helpen persoonlijke, zelfgekozen hersteldoelen te bereiken. Dit kunnen familieleden of andere naastbetrokkenen zijn maar ook (familie-) ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals. Het belangrijkste kenmerk van de resourcegroepenmethodiek is eigenaarschap en regie van de cliënt. Hij is regisseur van de groep en bepaalt wie er in de groep komt. De methodiek heeft qua visie en op onderdelen overlap met reeds bestaande werkwijzen in het sociaal domein (sociale netwerkversterking, eigen kracht, positieve gezondheid).

Zo mogelijk nog belangrijker dan de structuur is de attitude van de hulpverleners. Die is erop gericht om zo veel mogelijk eigenaarschap en regie bij de cliënt te laten en de rol van de cliënt in zijn eigen netwerk te verstevigen. De acties zijn dan ook daarop gericht in plaats van het ‘overnemen’ van de taken om een doel te realiseren.

Praktijkboek resourcegroepen ‘herstellen doe je samen’ te bestellen bij uitgeverij de Tijdstroom.

Meer info:

https://ww.ract.nl

https://www.resourcegroepenamsterdam.nl/achtergrond/essentie-van-de-resourcegroepenmethodiek/