Terugkoppeling Fact webinar 10 december ’21

Fact webinar 10 december 2021

De webinar werd verzorgd door drie F-act Nederland bestuursleden Niels Mulder, Nynke Frieswijk en John Jongejan. De onderwerpen die belicht werden waren met name inbreng FACT Jeugd en Ervaringsdeskundigheid in samenhang met het inzetten van dwang en drang in de FACT teams. Niels zette via sheets uiteen hoe dwang en drang ingezet wordt in de teams, daaruit bleek dat er een stijgende lijn was in de toepassing van dwang en drang binnen de FACT teams. Nynke deed samen met een cliënt het verhaal over hoe dwang en drang overkomt op de cliënt. Heel indrukwekkend. John liet samen met Marjolein Windrich (beleidsmedewerker) zien hoe ervaringsdeskundigen een rol kunnen krijgen binnen de wet verplichte ggz. In GGz Breburg ondersteunen ervaringsdeskundigen cliënten bij het maken van een plan van aanpak om een zorgmachtiging af te wenden. Op het laatst vertelde psychiater HIC-directeur behandeling Sandra Vos over hoe binnen de instelling van GGz Breburg op de HIC nul separaties nastreeft. Dit interview is op te vragen via ondersteuner Karin Bonouvrie – info@f-actnederland.nl

De volgende Fact Webinar vindt op vrijdag 17 juni plaats van 13.00-14.30 uur. Thema wordt bekendgemaakt in april.