Terugkoppeling Fact Webinar 17 september ‘pilot met sociale domein’ vanuit Fact Jeugd Groningen Drenthe

F-ACT Nederland verzorgt meerdere malen per jaar webinars met interessante inhoud voor professionals werkzaam in de FACT teams. Op 17 september was er het Platform Fact met onder andere een webinar over de Pilot met sociale domein vanuit Fact Jeugd Groningen Drenthe.

Pilot met sociale domein’ vanuit Fact Jeugd Groningen Drenthe

Sinds najaar ’20 is er in de FACT-jeugdteams van Groningen, Assen en Hoogeveen een medewerker van de gemeente vast lid geworden van het team. Deze nieuwe werkwijze is onderdeel van de pilot. Er wordt al enige jaren met verschillende zorgorganisaties en disciplines samengewerkt 

in FACT-jeugdteams. Uit gesprekken bleek dat de afstand tussen teams en gemeente groot is. Het kan vaak lastig zijn om de juiste persoon binnen de gemeente te benaderen en kennis over de voorzieningen van de gemeente is onvoldoende bekend binnen de teams. Vanuit hun rol ervoeren de gemeenten juist dat het moeilijk is hun verantwoordelijkheid en betrokkenheid te kunnen tonen bij FACT-cliënten. Tot slot roept de financiering van FACT-jeugd al enkele tijd discussie op. 

De nieuw toegevoegde gemeentemedewerker denkt kritisch mee over de duur en de zwaarte van de geboden hulptrajecten, en fungeert daarnaast als bruggenbouwer tussen de teams en de gemeente.

 Het doel van de uitbreiding van het FACT-jeugdteam? Sneller en effectiever met elkaar werken aan het maatschappelijk herstel van gezinnen. Het idee is dat je eerder (en makkelijker) het sociaal domein in het traject betrekt en dus beter integraal samenwerkt. Daardoor kunnen we – zo is de gedachte – eerder overschakelen op lichtere hulp en de behandeling binnen het FACT-traject verkorten. Dankzij de pilot kan de gemeente eerder meedenken over welke mogelijkheden zij verder kunnen bieden ter ondersteuning. Concreet gezegd worden zaken als schuldsanering, huisvesting, huishoudelijke hulp of voedselbank allemaal eerder geregeld en kan de daadwerkelijke behandeling effectiever worden ingezet. Voor de teams is het bovendien leerzaam om te zien hoe en op welke gebieden je allemaal kunt samenwerken met de gemeente. Zo kunnen bijvoorbeeld zorg of regelingen effectiever worden ingezet, vaak tegen minder kosten.

De eerste resultaten van de pilot zijn veelbelovend. Wel benoemen teamleden ‘communicatie’ en ‘rolverdeling’ als uitdagingen. De pilot heeft een doorlooptijd van twee jaar. Door de samenwerking met de gemeente zijn deuren opengegaan die we anders nooit hadden open gekregen.