Update SMILE studie – september 2017

Update SMILE studie September 2017 

Mensen met een ernstige psychische aandoening ervaren veel gezondheidsproblemen, zoals overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Er zijn leefstijlprogramma’s die succesvol zijn in het verminderen van deze gezondheidsproblemen. Deze programma’s zijn echter vaak nog niet getest in Nederland. De Vrije Universiteit gaat een onderzoek doen naar de (kosten) effectiviteit van een leefstijlprogramma op maat voor volwassenen met een ernstige psychische aandoening (de SMILE-studie). De SMILE studie richt op gezonde voeding en toename van lichamelijke activiteit. Het programma duurt een jaar en wordt uitgevoerd door FACT-teams. Het doel van het programma is de (risico’s op) genoemde gezondheidsproblemen te verminderen. Ook wordt bestudeerd of het programma leidt tot een vermindering van zorggebruikskosten.

In de nieuwsbrief van maart 2017 hebben wij een oproep voor FACT-teams gedaan om mee te doen met de SMILE studie. Inmiddels hebben wij veel positieve reacties gekregen van FACT-teams door heel Nederland. Daar zijn we heel erg blij mee! Het onderzoeksvoorstel ligt op dit moment ter goedkeuring bij de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc). Half oktober verwachten we de definitieve goedkeuring van de METc. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de eerste FACT teams worden getraind aan het einde van dit jaar. Kort daarna zal de SMILE studie daadwerkelijk starten met de eerste 8 FACT teams De totale duur van het SMILE onderzoek is 4 jaar. In 2019 worden de eerste resultaten verwacht. We houden jullie regelmatig op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Wil je meer weten over de SMILE studie, belangstelling in deelname, of anderzijds… neem dan contact op met Florine Walburg. Tel: 20 59 84038, email: florine.walburg@vu.nl