Vaccinatie voor COVID-19 is van levensgroot belang bij mensen met psychotische, manische en depressieve klachten

U of uw familielid heeft een ernstige psychiatrische aandoening, zoals een psychosegevoeligheid, manisch depressiviteit of ernstige depressie. Dit gaat vaak gepaard met andere gezondheidsproblemen, waardoor corona een ernstiger beloop kan hebben met meer complicaties en een grotere kans op overlijden. Denk hierbij aan overgewicht, hoge bloeddruk, hartaandoeningen, astma, bronchitis en roken, suikerziekte, nieraandoeningen en leveraandoeningen door alcohol en infecties. Deze gezondheidsproblemen geven niet alleen bij ouderen, maar ook op jongere leeftijd een groter risico op een infectie met corona, een ernstiger beloop met meer ziekenhuisopnames, meer complicaties en dodelijke afloop. Ook zonder de genoemde extra risicofactoren lijkt een ernstige psychiatrische aandoening op zichzelf al een risico te vormen. Wij willen u hiervan graag op de hoogte brengen, zodat u zich kunt beschermen.

Gelukkig heeft het ministerie bepaald dat patiënten, die in een GGZ instelling opgenomen zijn, aldaar in februari of maart een vaccin toegediend krijgen. Maar als u of uw familielid met een ernstige psychiatrische aandoening thuis woont, ligt de zaak ingewikkelder. Het ministerie wil dat ‘mensen van 18 tot 60 jaar met een medische indicatie’ door de huisarts vanaf februari gevaccineerd worden. Echter, het is alles behalve zeker dat huisartsen de bovengenoemde informatie kennen en mensen met een ernstige psychiatrische aandoeningvervroegd zullen oproepen voor vaccinatie, zoals zij dat voor mensen met bijv. longaandoeningen zullen doen. Wij raden u daarom aan om dit zelf bij uw huisarts aan te kaarten. U kunt daarbij verwijzen naar deze mededeling en naar een artikel hierover in het Tijdschrift voor Psychiatrie dat u en uw huisarts gratis kunnen downloaden middels de volgende link:

https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/63-2021-1-artikel-veerman.pdf