Verslag 2e ZOOM bespreking over uitwisselen ervaringen en werkwijze in fact teams tijdens coronacrisis dd 3 april 2020

Het verslag van de 2e ZOOM bespreking over het uitwisselen van ervaringen en werkwijze in fact teams tijdens de coronacrisis dd 3 april 2020 wordt hier uitvoerig besproken. Zie verslag.

[Download niet gevonden]