Verslag 3e ZOOM bespreking uitwisselen werkwijze en ervaringen in fact teams dd 10 april 2020

Het verslag van de 3e ZOOM bespreking over het uitwisselen van de werkwijze en ervaringen in fact teams d.d. 10 april 2020.

[Download niet gevonden]