Verslag Algemene Ledenvergadering en Platform FACT dd 2 oktober 2020

Hieronder volgt een kort verslag van de fact ledenvergadering en- platform van vrijdag 2 oktober 2020

Ledenvergadering

Samenstelling bestuur:
We heten twee nieuwe bestuursleden welkom. Nynke Frieswijk die Fact jeugd zal vertegenwoordigen. Nynke werkt in een jeugdfactteam van Accare in Groningen en John Jongejan die de ervaringswerkers vertegenwoordigt. John werkt als ervaringswerker in een factteam van GGZ Breburg

We hebben ook afscheid genomen van 2 bestuursleden.
Mirjam Schleijpen, jarenlang onze penningmeester. Zij heeft de GGz sector verlaten.
Amna Haji, ervaringsdeskundige. Amna moest een keuze maken nu ze naast haar werk bij Arkin ook een studie is gaan volgen

Bij de laatste bestuursvergadering van 2020 nemen afscheid
Dienke Boertien die het platform ervaringswerkers ondersteunt
-Nellieke de Koning die de vertegenwoordiger was van de jeugdsector.

Dank aan deze 4 collega’s die allen op eigen wijze een grote bijdrage hebben geleverd aan vereniging
F-ACT Nederland.

Financiën:
F-ACT Nederland heeft twee bronnen van inkomsten nl. de contributie van de leden en de afdracht van 10% van de contributie van betalende bezoekers van het FACT congres.

Doordat er dit jaar geen fact congres op locatie was zijn deze inkomsten weggevallen.

Nu hebben we niet heel veel nodig aangezien alle factbestuurders hun werk onbezoldigd uitvoeren. Alleen ondersteuner van het bestuur, Karin Bonouvrie, krijgt voor haar onmisbare werkzaamheden betaald.

Gezien bovenstaande hierbij een oproep aan alle leden om je contributie van 50 euro per jaar te betalen nadat de factuur deze maand in jouw mailbox verschijnt.

Overzicht activiteiten van het bestuur. O.a.

  • Organiseren van webinars in de coronacrisis om kennis te ontwikkelen en te delen
  • het gezamenlijk organiseren van het FACT webinar op 24 september met GGZ NHN
  • Campagne Minder dwang agenderen
  • Afstemming met het ccaf
  • Aanspreekpunt voor landelijke partijen die informatie over FACT willen

Het inhoudelijke deel van de  ledenvergadering o.l.v. bestuurslid Hans Kroon stond in het kader van dwangpreventie.

Niels Mulder gaf een presentatie over de aanpassingen in de generieke module dwang en drang.
Zie presentatie: Generieke-module-dwang-en-drang-FACT-NL-okt-2020.pptx (349 downloads )

Cari van Slooten, psychiater, en Rianne Vermeulen, verpleegkundig specialist, werkzaam bij GGZ inGeest in Amsterdam vertelden op indrukwekkende wijze hoe zij in hun fact team al jaren werken aan dwangpreventie en met resultaat.  Zie presentatie: Waardegedreven-werken-met-minder-dwang-en-opnames.pdf (392 downloads )

Naar aanleiding van beide presentaties gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek.