Zorgprestatiemodel GGZ nieuw model voor o.a. Fact-teams in 2022

De FACT-teams krijgen in 2022 te maken met een nieuw bekostigingsmodel. Het DBC-model wordt losgelaten, daar komt het Zorgprestatiemodel voor terug. Indirecte tijd wordt opgeslagen en hoeft niet meer geregistreerd te worden. De zorgvrager krijgt alleen de rekening van directe tijd.

In het Zorgprestatiemodel wordt onderscheid gemaakt in de ambulante teams (Forensisch, Klinisch of Hoog specialistisch) en hebben de FACT-teams de volgende beschrijving te weten ‘Outreachend’.

Wijkgerichte zorg die wordt geleverd door een multidisciplinair team. Het is flexibel georganiseerd, patiëntvolgend in tijdstippen (zowel tijdens als buiten kantoortijden), locaties (thuis, kantoor, of elders zoals het park) en intensiteit. Het betreft vaak onplanbare zorg. Er is nauwe samenwerking en goede afstemming met de crisisdienst, huisarts, familie of andere naasten, en andere hulpverleners of ketenpartners die van belang zijn voor een individuele patiënt. Indien nodig wordt de zorg op assertieve wijze geleverd als de cliënt (tijdelijk) zorg mijdend is en diens klinische toestand dat rechtvaardigt.

Er komt een facturering en de cliënt kan zien welke kosten eraan zorg de afgelopen maand zijn gemaakt. Dit houdt ook in dat er in minuten wordt gewerkt om de tijdsverantwoording accuraat weer te geven. Let op: Wanneer in het laatste kwartaal iemand in zorg komt betaalt hij dubbele eigen risico want in januari begint de volgende periode. Een tip is dat cliënt zijn eigen risico gespreid betaalt dan heeft hij of zij geen grote rekening in een keer.

In het nieuwe model wordt ook aan ‘zorgvraagtypering’ gedaan zodat bijgehouden wordt welke zorg er gegeven wordt bij bepaalde hulpvragen. De kennis van die overzichten maakt dat hulpvragen en hulpvragers beter herkend worden zodat daar afspraken over gemaakt kunnen worden.

Een van de belangrijke voorwaarden voor het nieuwe model is dat er eenduidiger landelijk geregistreerd gaat worden en dit dus minder regeldruk zou geven voor de hulpverlener.

 

https://mindplatform.nl/thema/grote-financiele-gevolgen-nieuw-zorgprestatiemodel-voor-ggz-clienten