Bemoeizorg

F-ACT Nederland definieert Bemoeizorg als volgt: 1. (het vermoeden van) een ernstig psychiatrische (incl. verslaving) aandoening. 2. problemen op meerdere gebieden (huisvesting,