Bemoeizorg

F-ACT Nederland definieert Bemoeizorg als volgt: 1. (het vermoeden van) een ernstig psychiatrische (incl. verslaving) aandoening. 2. problemen op meerdere gebieden (huisvesting, inkomen, sociale contacten, zelfverzorging etc.) 3. het ontbreken van een (adequate) hulpvraag en 4. outreachende en assertieve hulpverlening vanuit de psychiatrie is nodig om problemen op te lossen.