EAOF-congres bezocht vanuit EAOF bestuurslid Niels Mulder

Niels Mulder, EAOF bestuurslid heeft zelf ook een meerdere parallelsessies bijgewoond; hier wat algemene informatie en eentje die Niels eruit wil lichten:

”Er waren tijdens het congres veel parallel-sessies: symposia, workshops en orale presentaties. Soms was het erg lastig kiezen. Een van deze symposia werd georganiseerd door de zogenaamde ”Young EAOF”. Dit zijn een aantal collega’s met minder dan 10 jaar werkervaring in de ggz. Zij bespraken enkele actuele onderwerpen zoals een project gericht op het verminderen van dwangtoepassingen in een Nederlandse kliniek en het werken met ervaringsdeskundigheid in Noorwegen. Daarnaast deden zij een oproep voor collega’s die zich bij deze groep willen aansluiten. Enige criterium is dus minder dan 10 jaar werken in de ggz.  Aanmeldingen in de Engelse taal kunnen naar Alessandra Martinelli, psychiater in Brescia, Italië (amartinelli@fatebenefratelli.eu).