Netwerkpsychiatrie boek en congres mei jl.

Afgelopen 27 mei 2021 was er het netwerkpsychiatrie-congres. Er is ook een boek verschenen door verschillende vooraanstaande auteurs zoals Niels Mulder en Bram Berkvens e.a. uit het werkveld van de GGZ. Het boek brengt alle modellen in de ggz bij elkaar en is zo een overzichtelijk en informatief boek van waarde geworden.

Netwerkpsychiatrie verbetert de kans op herstel

Met (lerende) netwerken maximaliseert netwerkpsychiatrie de kans op herstel. Ze bestrijdt versnippering in de zorg en bevordert inclusie in de samenleving. Netwerkpsychiatrie kan morgen worden ingevoerd. Netwerkpsychiatrie beschrijft een model voor het leveren van geïntegreerde zorg aan mensen met complexe psychische problemen. Zorg en begeleiding kunnen flexibel en naar behoefte op- en afgeschaald worden, zonder dat de continuïteit van zorg in gevaar komt. Hiervoor is effectieve samenwerking nodig tussen disciplines uit de gezondheidszorg en het sociale domein.

Minder problemen en beter herstel

Door samen te werken in (lerende) netwerken kunnen al bestaande initiatieven zich verenigen. Dit kan op het niveau van de patiënt, maar ook op het niveau van organisaties. Het doel: betere behandeling, minder versnippering en efficiënter gebruik van beperkte middelen. Netwerkpsychiatrie zorgt, zonder de privacy in gevaar te brengen, voor minder problemen en beter herstel.

Boek is te bestellen bij:

https://www.boompsychologie.nl/product/100-9413_Netwerkpsychiatrie